Genetika‎ > ‎

Monogenní a polygenní dědičnost

monogenní dědičnost

polygenní dědičnost

  • geny malého účinku, není mezi nimi dominance – minorgeny (= polygeny)
  • více genů stejnou měrou na jeden znak (např. tělesná výška)
  • alely: aktivní × neutrální (neprojeví se)
  • do jisté míry vliv vnějšího prostředí
  • znaky kvantitativní
  • viz článek ***Kvantitativní genetika

koeficient dědivosti h2

  • vyjadřuje podíl dědivosti
  • pokud je znak řízen pouze genotypem, h2 = 1,00
  • pokud pouze vnějšími podmínkami, h2 = 0
  • čím je koeficient nižší, tím více je znak ovlivněn vnějším prostředím
Comments