Jak web správně citovat

CELÝ WEB

Macháček, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. RRR-MM-DD]. Dostupné z: www.biomach.cz.


KONKRÉTNÍ STRÁNKU

Název stránky. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: adresa.

Příklad: Vazba genů. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: www.biomach.cz/genetika/vazba-genua.


AKTUALITU

Jméno autora. Název aktuality. In: Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: adresa.

Příklad: Macháček, T. Proč nemusí žraloci jíst pomeranče?. In: Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: http://www.biomach.cz/oznameni/procnemusizralocijistpomerance.


RRRR-MM-DD = rok, měsíc a den, kdy byl zdroj citován
Comments