Obecná biologie‎ > ‎

Hierarchie organismů

1. biomakromolekuly (bílkovina, DNA) 
2. nadmolekulární soustava (ribozom) 
3. buněčné organely (mitochondrie, plastidy, jádro) 
4. buňka = základní jednotka živých soustav 
5. tkáně - živočichové (nervová tkáň), pletiva - rostliny (vodivé pletivo) 
6. orgány (mozek, list) 
7. orgánové soustavy (trávicí soustava) 
8. organismus (člověk, myš, pelargónie) 
9. obligátní společenstvo = jedinec není schopen přežít sám (mraveniště, termitiště)
Comments