Obecná biologie‎ > ‎

Obecné vlastnosti organismů (živých soustav)

 • dráždivost
  • reakce na podněty
  • stálost vnitřního prostředí (homeostáza)
 • dědičnost
  • genetická informace (DNA, RNA)
  • schopnost replikace nukleové kyseliny
 • rozmnožování
  • pohlavní (♂ + ♀ buňky)
  • nepohlavní (vznikají specifické nepohlavní rozmnožovací částice)
  • vegetativní (potomek vzniká z těla rodiče, de facto je to jeho klon)
   • z hlediska evoluce je nejvýhodnější pohlavní rozmnožování (kombinace genetické informace)
   • výhody nepohlavního a vegetativního rozmnožování: je rychlejší, produkuje více jedinců
 • metabolismus
  • látkový, energetický
  • rozdělení organismů podle typu výživy a metabolismu - viz dokument v příloze
 • vývoj
  • ontogeneze (vývoj jedince)
  • fylogeneze (vývoj druhu)
 • růst
  • omezen délkou života a geny
Ċ
Iveta Červenková,
17. 5. 2011 5:59
Comments