Aktuality‎ > ‎

Alzheimerova choroba se šíří mozkem jako infekce od neuronu k neuronu

Nezadržitelné šíření Alzheimerovy choroby mozkem po sobě zanechává mrtvé neurony a zapomenuté myšlenky. Vědci z Linköping University ve Švédsku jako první prokázali, jak jsou toxické proteiny přenášeny z jednoho neuronu do jiného.

Pomocí experimentů provedených na označených neuronech byli odborníci z výzkumného týmu pod vedením docenta patologie Martina Hallbecka schopni popsat proces, při němž jsou neurony napadeny chorobnými proteiny, které jsou dále předávány sousedním buňkám. „Šíření Alzheimerovy choroby, které se studuje na mozcích nemocných pacientů, má vždy stejný postup. Doposud se ale nevědělo, jak a proč se tak děje,“ říká Hallbeck, který spolu se svou výzkumnou skupinou nedávno publikoval své výsledky v Journal of Neuroscience.

Onemocnění začíná v části mozkové kůry zvané entorinální kortex a šíří se do hippokampu. Obě tyto struktury jsou důležité pro paměť. Postupně se patologické změny začnou odehrávat v dalších a dalších oblastech mozku, zatímco pacientův stav se neustále zhoršuje. Podařilo se identifikovat dva proteiny související s Alzheimerovou chorobou: beta amyloid a tau. Protein tau je normálně přítomen v axonech, kde má stabilizující funkci; beta amyloid oproti tomu hraje roli v synapsích. U pacientů s Alzheimerovou chorobou však dochází k abnormálním akumulacím těchto proteinů. Důvod této abnormality zatím není znám, ví se ale, že se nejedná o žádné velké akumulace nebo plaky, které by poškozovaly neurony. Naopak, menší skupinky beta amyloidu zvané oligomery tvoří toxické formy, které postupně ničí nervové buňky a vlivem toho se zmenšuje mozek.

„Chtěli bychom prozkoumat, jestli se tyto oligomery mohou šířit z neuronu do neuronu. Mnoho vědců se o to pokoušelo již dříve, ale neuspěli,“ říká Hallbeck. Studie byla uvedena experimentem na neuronových kulturách. Do neuronů byly injikovány oligomery označené fosforeskující červenou substancí zvanou TMR. Druhý den okolní nervové buňky taktéž červeně světélkovaly. To dokazuje, že se oligomery do těchto buněk rozšířily. Pro zjištění, zda nemocné neurony mohou „infikovat“ i další buňky, byla provedena řada experimentů se zralými lidskými neurony. Ty byly značeny zeleně a smíchány s ostatními, které svítily červeně v důsledku přijetí označených oligomerů. O den později přibližně polovina ze zelených buněk byla v kontaktu s několika červenými. Po dalších dvou dnech axony ztratily svůj tvar a organely se staly propustnějšími. „Postupně se zhoršoval stav dalších a dalších zelených buněk. Ty, jež nepřijaly oligomery, však zůstaly neovlivněny,“ tvrdí Hallbeck.

Tato studie je průlomová v tom, že pomáhá lépe porozumět Alzheimerově chorobě a jejímu vývoji. Pokud se podaří najít způsob, jak zastavit přenos nežádoucích proteinů, může to vést k vytvoření efektivnějšího inhibitoru zabraňujícímu rozvoji nemoci.

 
 
Originální článek: Sangeeta Nath, Lotta Agholme, Firoz Kurudenkandy, Björn Granseth, Jan Marcusson and Martin Hallbeck. Spreading of neurodegenerative pathology via neuron-to-neuron transmission of beta-amyloid. Journal of Neuroscience, June 27, 2012.
Comments