Aktuality‎ > ‎

Biologie čtená podruhé

přidáno: 8. 10. 2012 12:14, autor: Tomáš Macháček
Přednáškový kurz s názvem Biologie čtená podruhé pořádá i letos Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK v Praze. Akce je určená především studentům středních škol s hlubším zájmem o daný obor. Přednášky probíhají každé úterý od 18 hodin v posluchárně Fotochemie na Biologické sekci PřF UK (Viničná 7, Praha 2). Kurz je zdarma a na jednotlivé lekce není třeba se hlásit předem.
9. říjen 2012
Petr Šípek: Vývoj krajiny ČR po poslední době ledové: Krajinářsko-kulturně-biologický pohled
Přednáška pojednává o změnách naší krajiny od poslední doby ledové do současnosti, včetně kulturně biologického aspektu vlivu člověk na naší krajinu.

16. říjen 2012
Lukáš Falteisek: Skrytá diverzita bakterií
Bakterie chápeme jako škodlivé „bacily“, kvůli kterým kašleme a bolí nás v krku. Ve skutečnosti se jedná o nejstarší a nejrozšířenější organismy na zemi. S trochou nadsázky můžeme říci, že kdyby nebylo bakterií, tak by nás krk nebolel, protože bychom se nikdy nevyvinuli

23. říjen 2012
Stanislav Vosolsobě: Rostlinné hormony: Jak si povídají jednotlivé části rostliny?
Rostlina je velice plastický organismus, jehož růst probíhá dynamicky pod vlivem okolního prostředí. Je tudíž nezbytné, aby si jednotlivé části rostliny předávaly signály a navzájem koordinovaly svůj vývoj. Auxiny, cytokininy, kyselina abscisová a další jsou základními látkami regulujícími rostlinný růst s velice komplexními funkcemi. Zaměříme se na jejich tvorbu, transport po rostlině a působení na cílová pletiva, rámcově nastíníme molekulární mechanismy vnímání rostlinných hormonů buňkou a na závěr bude ilustrován význam rostlinných hormonů při kultivaci rostlinných explantátů s ukázkou explantátových kultur. Předpokládané znalosti studentů: Anatomie a morfologie rostliny, základy buněčných dějů (DNA, mRNA, proteiny, stavba buňky)

30. říjen 2012
Petr Jan Juračka: Mikroskopické biologické příběhy
Biologické objekty pod hledáčkem mistra fotografa.

6. listopad 2012
Josef Lhotský, Roman Šolc, Stanislav Vosolsobě: Evoluce vs. Stvoření: dvě strany jedné mince?
Stvořil Bůh evoluci, nebo naopak? V přednášce se podíváme na nejožehavější společenskovědní téma posledních dvou set let. Ukážeme si, jaký je vztah mezi vědou a náboženstvím, jaké je postavení jednotlivých náboženství mezi sebou (stručné seznámení se zajímavou vědou jménem religionistika), povíme si něco o relativitě a o získávání informací ze světa kolem nás (epistemologie), jejich třídění a zpracování (rozdíl mezi přístupem racionálním a empirickým, vysvětlíme si, co to je metodologie vědy i pojem víra, který zdaleka nepatří jen do náboženství), budeme si vyprávět o chápání fungování světa v různých obdobích lidských dějin, povíme si něco o Bibli, Charlesi Darwinovi i jeho slavné knize, o evoluci, o evoluční biologii jako věděcké disciplíně, o tzv. kreacionismu, inteligentním designu, o tom, co to znamená slovo „pravda“ a v neposlední řadě o tom, že svět není „buď a nebo“, ale daleko spíše „2 v 1“.

13. listopad 2012
Alena Morávková: Imunita: armáda bez tanků
Imunitu dělají bílé krvinky, musíme pít jogurtové nápoje a jíst vitamín C, tak jí budeme mít lepší. Tohle nám říkají reklamy a to je také všeobecné ponětí o imunitě. Imunita je ale víc než bílé krvinky, je to složitý organismus, tak trochu „stát ve státě“ našeho těla s vlastními pravidly, složitou regulací a drtivým účinkem. Jak funguje? Jak tak složité téma učit? Jak se do složitých regulačních sítí nezamotat? Odpovědi na tyto a další otázky poskytne tato přednáška.
20. listopad 2012
Michaela Havlová, Tomáš Pinkr: Moderní výuka první pomoci
První pomoc zná každý – respektive každý o ní někdy něco slyšel. jak byste ale reagovali kdyby bylo opravdu třeba první pomoc poskytnout? Kdyby někdo krvácel, byl v bezvědomí. Uměli byste pomoci, nebo byste marně listovali v suché příručce kterou máte (možná) v hlavě. V této praktické hodině si ukážeme jak se dá první pomoc učit opravdu nezapomenutelně a tak jak si otestovat svoje nervy tváří v tvář zraněnému.


27. listopad 2012
Jan Černý: Buňka jako hodinový stroj
Studium molekulárních mechanismů buněčné fyziologie ukazuje na existenci podobných řešení, která známe jako lidské technologické objevy. V buňkách se nacházejí molekulární lešení, molekulární pravítka a pružiny, rotory a statory, kleště, popř. kráčející proteiny.

4. prosinec 2012
Jan Černý: Mikrochimérismus: vím kdo jsem?
Předpokládáme, že jsme složeni z buněk, které jsou potomstvem oplodněného vajíčka. Pravdou je, že v našich tělech dlouhodobě přežívají buňky jiného původu – našich sourozenců, matky, dětí, úplně cizích lidí přežívajících po krevní transfúzi. Zajímavý není jen samotný fakt toho, že jsme asi všichni buněčné chiméry, ale hlavně zajímavé důsledky pro naše zdraví v mnoha ohledech.

11. prosinec 2012
Eva Balcarová (Kozubíková): Raci u nás a račí mor
Posluchači se kromě základních poznatků a zajímavostí o biologii raků doví, které druhy těchto živočichů můžeme najít na našem území, jak se od sebe poznají a jak jsou běžné či vzácné. Dále si řekneme, co ohrožuje naše původní raky a jak vážným problémem je u nás onemocnění „račí mor“, které dokáže hubit celé populace původních raků.

18. prosinec 2012
Vanda Vilímová, Tomáš Macháček, Alena Morávková: Vánoce, Vánoce přicházejí aneb Vánoční světla v biologických vzorcích
V přednášce a následující praktické ukázce se budeme zabývat objevem fluorescenčních barev a jejich využitím pro biologický výzkum. Ukážeme si celou řadu metod, obrázků a videí (např. uvidíme virus, který proniká do buňky) a seznámíme s možnostmi, které nám fluorescence v biologii dává.

Comments