Aktuality‎ > ‎

Evropská noc pro netopýry 2010

přidáno: 4. 8. 2010 8:41, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 4. 8. 2010 8:54 ]
Evropskou noc pro netopýry každoročně pořádají země, které se připojily k Dohodě o ochraně evropských populací netopýrů (Agreement on the Conservation of Populations of European bats - EUROBATS) obvykle na přelomu měsíce srpna a září. Tato dohoda se stala součástí Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, tzv. Bonnské konvence, z roku 1979. Česká republika podepsala Dohodu již v roce 1994 a zavázala se tak pečovat o populace všech druhů netopýrů na svém území a o jimi obývaná stanoviště a podnikat opatření k jejich ochraně.

Díky tajemnému a skrytému způsobu života se s netopýry v přírodě zblízka setká jenom málokdo a možná proto jsou netopýři opředeni tolika pověrami a předsudky. Změnit toto obecné povědomí, přiblížit co nejširší veřejnosti zajímavý svět netopýrů, vysvětlit jejich význam v přírodě a nutnost jejich ochrany, mají za úkol právě Evropské noci pro netopýry. Žádná zákonná ochrana nemůže fungovat bez spolupráce s veřejností. Netopýři jsou velmi zajímavou a rozmanitou skupinou živočichů, která velmi citlivě reaguje na změny životního prostředí a krajiny. Z mnoha faktorů, které negativně ovlivňují populaci netopýrů, je v poslední době nejzávažnější úbytek jejich úkrytů. Vzhledem k tomu, že některé druhy netopýrů využívají téměř výhradně úkryty v lidských stavbách, je spolupráce mezi odborníky a obyvateli domů nezbytná.

Setkání veřejnosti s odborníky probíhají v České republice od roku 1998 a stále se zvyšuje počet míst jejich konání. V letošním roce pořádá Česká společnost pro ochranu netopýrů v rámci Evropské noci pro netopýry 35 akcí pro veřejnost. Součástí programu většiny z nich jsou přednášky, odchyty do sítí a ukázky živých netopýrů, pozorování netopýrů pomocí ultrazvukových detektorů, výstavy, soutěže a další zajímavý program pro děti i dospělé. Stručný přehled všech akcí naleznete v příloze. Podrobnější informace o programech získáte na internetových stránkách pořádajících organizací nebo prostřednictvím kontaktů uvedených u jednotlivých akcí.

Česká společnost pro ochranu netopýrů
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1


HARMONOGRAM AKCÍ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH NALEZNETE V PŘILOŽENÉM PDF SOUBORU.
Ċ
Tomáš Macháček,
4. 8. 2010 8:52
Comments