Aktuality‎ > ‎

Feomelanin: dobrý sluha, ale zlý pán?

přidáno: 4. 11. 2012 12:28, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 4. 11. 2012 14:15 ]
Lidé se zrzavými vlasy a světlou pokožkou jsou obvykle relativně mnohem náchylnější ke spálení od sluníčka než zbytek populace s tmavší barvou kůže. Je to způsobeno tím, že tito lidé mají v pokožkových buňkách světlejší formu melaninu, tzv. feomelanin, který je červený. Od „pravého“ hnědého eumelaninu ho odlišuje jednak chemická struktura, jednak právě nižší „výkon“ při ochraně před UV zářením. Na genetické úrovni je rozdíl v jediné mutaci v genu MC1R, který kóduje protein, jež reguluje melanogenezi (proces vzniku různých typů melaninu); zrzavost je recesivní znak. 

V souvislosti s tím, že jsou rusovlasí lidé náchylnější ke spálení sluníčkem, asi není nijak překvapující, že je u nich vyšší incidence melanomů, zhoubných kožních nádorů. Studie publikovaná v časopise Nature ale ukazuje, že kromě UV záření se může na kancerogenezi (vzniku rakovinného bujení) podílet i jiný faktor spojený právě s pigmentem feomelaninem! To by znamenalo, že do hry vstupuje další hráč s kancerogenním potenciálem, a to rovnou hráč „z vlastního týmu“. Jak k tomuto překvapivému závěru vědci došli? Nejprve vzali zástupce tří myších linií s různou barvou kůže (albinotické jedince, myši s tmavou pokožkou a „zrzavá“ zvířata produkující feomelanin; viz obrázek) a geneticky je upravili tak, aby snadno vytvářeli benigní mateřská znaménka. Když se pak chystali osvítit je UV zářením a stimulovat tak vznik melanomů, zjistili, že zrzavé myši už tyto kožní nádory dávno mají! Usoudili z toho, že za proces nádorové transformace buněk je zodpovědný možná právě feomelanin (nebo některý z kroků jeho syntézy), jelikož u ostatních myší k podobnému nádorovému zvrhnutí nedošlo. 

Otevírá se tedy nové téma výzkumu, který by měl ukázat, jaká je ve skutečnosti role feomelaninu při vzniku rakoviny kůže. Nutno ovšem podotknout, že uvedená studie rozhodně nevylučuje stále platnou skutečnost, že hlavním viníkem se silným kancerogenním potenciálem je UV záření. To podle statistik způsobuje osm případů melanomu z deseti. U lidí je navíc spontánní vznik těchto kožních nádorů bez expozice UV záření spíš vzácný. Zdá se tedy, že mechanismus spojený s feomelaninem na tom má spíš minoritní podíl.

PS: Trochu paradoxní je, že před dvěma lety jiná studie naopak ukázala, že má feomelanin protektivní účinky :-)


Zdroje:
Comments