Aktuality‎ > ‎

Fotostřípky z jižní Moravy

přidáno: 27. 5. 2011 9:06, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 27. 5. 2011 9:46 ]
Přinášíme vám několik fotografií pořízených tento týden v okolí Lednice na Moravě. Poznáte, co tam kvete, běhá a  létá? Pro stručnou charakteristiku oblasti jsme vybrali text z webových stránek Správy CHKO Pálava, která spravuje i několik malých zvláště chráněných oblastí mimo svoje hranice - mezi jinými např. i NPR Lednické rybníky, odkud též pochází některé fotografie. 

„Není v České republice mnoho míst, která by se mohla pochlubit tak krásnou a rozmanitou přírodou a nevšední krajinou jako Pálava s jejími bělostnými skalami, jarními mozaikami rozkvetlých stepí, vinohrady na sluncem ozářených stráních, teplomilnou doubravu Milovického lesa a se zbytkem podpálavských luhů s letitými duby na břehu slepého ramene Dyje. Pálava leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem existovala pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické Venuše. Právě v této oblasti se objevili i první zemědělci, naopak ve středověku patřil zase Mikulov k nejvýznamnějším moravským městům a dodnes zůstává střediskem moravského vinařství. Navzdory intenzivnímu lidskému vlivu však uprostřed obdělávané krajiny zůstaly na svazích Pavlovských vrchů i v členité pahorkatině Milovického lesa zachovány cenné partie přírodní krajiny, které skýtají útočiště četným vzácným rostlinám a živočichům. Pálava tak se svým okolím představuje dobrý příklad vyváženého vztahu mezi člověkem a přírodou, jehož výsledkem je malebná kulturní krajina.“


Foto © Tomáš Macháček
Comments