Aktuality‎ > ‎

Háďátko útočí na české chmelnice

přidáno: 19. 5. 2013 9:18, autor: Tomáš Macháček
Háďátko hlízové (Ditylenchus destructor) je fytopatogenní hlístice zemědělcům dobře známá jako škůdce brambor. Ekonomické ztráty působí především v mírném podnebném pásu, problémy s ní měli například na Ukrajině. Potrápit může i pěstitele okrasných rostlin, jelikož poškozuje cibule kosatců či tulipánů. V pěstírnách ničí podhoubí žampiónů a své o ní vědí i v Číně, kde likviduje porosty batátů. V osmdesátých letech minulého století byl červík popsán také jako škůdce chmele na Novém Zélande a v Portugalsku. Čeští rostlinolékaři háďátko hlízové prvně detekovali v roce 2008, a to na chmelnici ve vesnici Hředle na Žatecku. Loni pak zjistili jeho přítomnost na patnácti z celkem šestnácti vyšetřovaných chmelařských lokalit v Čechách i na Moravě. Jde tedy patrně o rozšířenějšího patogena, než se původně soudilo. U napadených rostlin způsobuje poškození kořenového systému. Ten postupně uhnívá, což se navenek projevuje pomalejším růstem a vadnutím chmele.


Použité zdroje:
  • DOUDA, Ondřej. Metody monitoringu, diagnostiky a hodnocení škodlivosti karanténních háďátek rodu Ditylenchus. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2008, 39 s. ISBN 978-80-7427-003-1. Dostupné z: http://www.vurv.cz/files/Publications/ISBN978-80-7427-003-1.pdf.
  • ČERMÁK, Václav et al. An occurence of the potato rot nematode Ditylenchus destructor Thorne, 1945 in the hop fields of the Czech Republic. In: KUCHTA, Roman et al. 20th Helminthological days. 1st. Brno: Masaryk University, 2013, s. 12. ISBN 978-80-210-6231-3.
Comments