Aktuality‎ > ‎

Imunita rostlin i živočichů využívá podobné mechanismy

přidáno: 20. 11. 2010 9:32, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 20. 11. 2010 10:26 ]
S tímto překvapivým zjištěním přišli američtí vědci. Svůj článek publikovali v renomovaném vědeckém časopise Science. K textu mají přístup jen předplatitelé, a tak vám přinášíme pouze volně dostupný abstrakt. Hlavní poselství jsme pro vás ale z originálu vytáhli a přeložili. V původním textu je potom rozvedena celá komparativní studie, která srovnává dráhy imunitních odpovědí myši, octomilky, rýže či huseníčku a (úspěšně) v nich hledá podobnosti.
Plant and Animal Sensors of Conserved Microbial Signatures 

Pamela Ronald, Bruce Beutler. Science 19 Nov 2010: 330 (6007), 1061-1064. 

[ABSTRACT] The last common ancestor of plants and animals may have lived 1 billion years ago. Plants and animals have occasionally exchanged genes but, for the most part, have countered selective pressures independently. Microbes (bacteria, eukaryotes, and viruses) were omnipresent threats, influencing the direction of multicellular evolution. Receptors that detect molecular signatures of infectious organisms mediate awareness of nonself and are integral to host defense in plants and animals alike. The discoveries leading to elucidation of these receptors and their ligands followed a similar logical and methodological pathway in both plant and animal research.
Hlavní myšlenka celého článku (překlad)

Již koncem 19. století bylo známo, že mají živočichové jak vrozenou, tak podmíněnou imunitní odpověď. Vrozená imunita zahrnuje (mimo jiné) buňky a molekuly podmiňujících a regulující zánětlivé reakce. Adaptivní imunita pak umožňuje produkci obrovské palety buněčných receptorů vykazujících výbornou specifitu k cizorodým makromolekulám. Rostliny však nic podobného nemají: postrádají fagocyty, leukocyty, protilátky i další komponenty živočišné imunity. Proto se mělo za to, že imunitní odpověď rostlin na infekce musí být naprosto jiná a v základu využívat odlišné strategie.

Výzkumy za posledních 15 let ovšem ukazují, že mechanismy, které umožňují rostlinám a živočichům odolávat infekčním patogenům, sdílí podivuhodně překvapivé strukturní i „strategické“ podobnosti.
Comments