Aktuality‎ > ‎

Imunitní systém má v záloze nouzový plán

přidáno: 27. 12. 2010 11:10, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 28. 12. 2010 8:40 ]
Více informací o fungování imunitního systému najdete v článku Imunitní systém
Nejnovější výsledky výzkumů publikované v časopise Nature Immunology (IF = 26) ukázaly, že lidský imunitní systém disponuje záložním plánem, který chrání tělo před infekcí v případě, že selže hlavní regulátor vrozené imunitní odpovědi. 

Vrozená imunita chrání tělo před infekcí bakteriemi a viry a zároveň stojí za iniciací zánětu, který pokud se vymkne 
kontrole, přispívá k rozvoji chronických onemocnění (postižení oběhového systému, artritida, diabetes 2. typu, rakovina). Molekula, která se považuje za hlavní řídící jednotku vrozené imunitní odpovědi, nese označení NF-κB (nuclear factor kappa B). Jde o rodinu transkripčních faktorů, které řídí transkripci genů účastnících se nespecifické imunitní odpovědi a regulace zánětu.

Vědci u laboratorní myši zablokovali dráhu aktivace NF-κB a sledovali její vnímavost k infekci. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že NF-κB-deficientní myš eliminovala kožní infekci, a to dokonce rychleji než myši normální. Jak je to možné? Imunologové zjistili, že myši produkovaly náhradou za NF-κB jinou molekulu schopnou regulovat imunitní reakci: interleukin-1 beta (IL-1b), který stimuloval kostní dřeň k produkci zvýšeného počtu neutrofilů schopných fagocytovat bakterie.

Experimenty tedy prokázaly existenci dvou odlišných strategií řízení vrozené imunity v případě bakteriální infekce. Jako první nastupuje reakce regulovaná NF-κB, v případě jeho selhání přichází na řadu IL-1b, který tak plní funkci záložní bezpečností pojistky. Jak se zdá, tento systém je hojně a efektivně využívaný, protože mnohé bakterie dokáží suprimovat právě dráhy vedoucí k aktivaci NF-κB.


Na druhou stranu je ovšem nutné dodat, že dlouhodobé působení 
IL-1b a s tím související nadprodukce makrofágů vedla u NF-κB-deficientních myší k rozvoji systémového zánětu, který postupně postihl většinu orgánů a vedl k předčasnému úmrtí zvířete. Původní snahy o léčení chronických zánětů inhibicí NF-κB tedy vzaly kvůli tomu za své. Nabízela by se snad možnost použít zároveň s vyřazením NF-κB i inhibitor IL-1b. tato možnost je ovšem krajně riskantní, neboť v takovém případě by dotyčný jedinec postrádal obě regulační dráhy vrozené imunitní odpovědi a vystavil by se tak vysokému riziku v případě i banální bakteriální infekce.

Původní práce

Li-Chung Hsu, Thomas Enzler, Jun Seita, Anjuli M Timmer, Chih-Yuan Lee, Ting-Yu Lai, Guann-Yi Yu, Liang-Chuan Lai, Vladislav Temkin, Ursula Sinzig, Thiha Aung, Victor Nizet, Irving L Weissman, Michael Karin. IL-1β-driven neutrophilia preserves antibacterial defense in the absence of the kinase IKKβ. Nature Immunology, 2010; DOI: 10.1038/ni.1976

Comments