Aktuality‎ > ‎

Zájemci o studium na UK, zbystřete

přidáno: 12. 11. 2010 10:46, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 12. 11. 2010 10:59 ]

Doprovodný program

10.30 – 11.30

budova B


Přírodovědné hrátky

Aneb co nevíte, tak se od nás dozvíte; soutěž o ceny.

11.00 – 12.00

budova A

Studenti ve světě

Prezentace studentů a absolventů UK, kteří v rámci svého studia vycestovali do zahraničí a studovali na prestižních zahraničních univerzitách.


12.00 – 13.00

budova A

Zájmy a volný čas

Co dělají studenti, když nestudují? Studenti vás seznámí se svými projekty a s činností spolků a klubů, které na univerzitě působí v rámci Studentské unie UK, ale i mimo ni.


12.00 - 13.00

budova B

Systém služeb pro studenty se zdravotním postižením včetně nabídky sportovního vyžití

Představení systému podpory poskytované studentům se zdravotním postižením na UK a prezentace služeb Centra sportovních aktivit.


12.30 – 13.30

budova A

Procházka po Albertově s průvodcem

Sraz ve 12.30 před budovou A


13.00 – 14.00

budova B

Přírodovědné hrátky

Aneb co nevíte, tak se od nás dozvíte; soutěž o ceny.


14.00 – 14.30

budova A

Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků

Seminář pro zájemce o další vzdělávání pedagogických pracovníků.


14.30 – 15.00

budova A

Přípravné kurzy ke studiu a další možnosti celoživotního vzdělávání na UK

Zájemci se v krátkém informačním bloku seznámí s nabídkou přípravných kurzů a přípravných ročníků na UK, případně s další nabídkou celoživotního vzdělávání na UK.


V sobotu 20. listopadu 2010 proběhne v pražském areálu Albertov osmý ročník tradiční akce s názvem „INFORMAČNÍ DEN UNIVERZITY KARLOVY“, na které se představí všech 17 fakult.

Informační den je určený všem zájemcům o studium na UK. Mohou se zde inspirovat při volbě svého dalšího studia a dozvědět kompletní informace o studijní nabídce naší nejstarší univerzity. Na stáncích jednotlivých fakult se návštěvníci mohou zeptat na podrobnosti přijímacího řízení (pro ak. rok 2011/2012), podmínky studia, možnosti ubytování a řadu dalších informací, které jsou pro rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu důležité. Dozvědí se také o tom, jaký je studentský život na UK, objeví širokou škálu nabídky zájmové činnosti a zjistí, jak fungují studentské spolky.

V průběhu celého dne pak budou probíhat zajímavé prezentace zástupců jednotlivých fakult. Pro všechny zájemce jsou připraveny také informace o studiu v zahraniční či možnostech celoživotního vzdělávání. Představí se vám také Studentská unie UK, která Vás prostřednictvím informačních stánků a přednášky o studentských aktivitách na UK seznámí se svými projekty a s činností studentských spolků a klubů, které působí na univerzitě.

Informační den zkrátka odpoví na všechny otázky týkající se studia a studentského života na Univerzitě Karlově. Jeho cílem je usnadnit uchazečům o univerzitní studia jedno z nejdůležitějších životních rozhodnutí.

Informační den UK se koná v budovách Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty na Albertově v Praze od 9:30 do 15:30 hod a je pro všechny návštěvníky zdarma.

Hlavní program

Přednášky fakult o studijní nabídce:čas:

Budova A

Purkyňův ústav

Albertov 4

Budova B

Chemická sekce

Hlavova 8

Budova C

Děkanát Přírodovědecké fakulty

Albertov 6

10.00 – 10.20

Právnická fakulta

Přírodovědecká fakulta

1. lékařská fakulta

10.20 – 10.40

Husitská teologická fakulta


Lékařská fakulta v Plzni

10.40 – 11.00

Pedagogická fakulta

Farmaceutická fakulta

2. lékařská fakulta

11.00 – 11.20

Katolická teologická fakulta

3. lékařská fakulta

11.20 – 11.40

Fakulta sociálních věd

Matematicko-fyzikální fakulta

Lékařská fakulta v Hradci Králové

11.40 – 12.00

Fakulta humanitních studií

Ústav jazykové a odborné přípravy

12.00 – 12.20

Evangelická teologická fakulta

Fakulta tělesné výchovy a sportu

12.20 – 12.40

Filozofická fakulta

12.40 – 13.00

13.00 – 13.20

Právnická fakulta

Farmaceutická fakulta

Lékařská fakulta v Hradci Králové

13.20 – 13.40

Fakulta sociálních věd

Lékařská fakulta v Plzni

13.40 – 14.00

Husitská teologická fakulta

Přírodovědecká fakulta

2. lékařská fakulta

14.00 – 14.20

Pedagogická fakulta

3. lékařská fakulta

14.20 – 14.40


Matematicko-fyzikální fakulta

1. lékařská fakulta

14.40 – 15.00

Filozofická fakulta

Ústav jazykové a odborné přípravy

15.00 – 15.20

Fakulta humanitních studií

Fakulta tělesné výchovy a sportu


Změna programu vyhrazena.


Stánky fakult a dalších součástí UK:

Budova A - Purkyňův ústav: Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studií, Koleje a menzy UK, Studentská unie, Informačně-poradenské centrum UK

Budova B - Chemická sekce: Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Farmaceutická fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Budova C - Děkanát PřF: 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav jazykové a odborné přípravy


Tento text je kompletně převzatý z oficiálního webu UK (http://www.cuni.cz/UK-2489.html) a má pouze informativní charakter!


Comments