Aktuality‎ > ‎

Jak otec Mendel křížil hrách

přidáno: 20. 7. 2011 7:49, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 21. 7. 2011 12:01 ]
„Genetika, významné odvětví biologických věd, vzešla ze skromného hrachu, pěstovaného Mendelem v klášterní zahradě.“ 
– evoluční biolog a genetik Theodosius Dobzhansky (1964) 

Právě dnes si připomínáme 189. výročí narození Johanna Gregora Mendela, významného přírodovědce 19. století, jehož genetický výzkum však vědci v plnosti docenili až v první polovině století dvacátého. JGM se narodil v Hynčicích v Dolním Slezsku 20. července 1822 v německé rodině, český původ měl patrně pouze z jedné čtvrtiny. Když vyrostl, navštěvoval tamní základní školu, poté absolvoval piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou a Gymnázium v Opavě. V roce 1843 vstoupil do augustiniánského kláštera v Brně, kde přijal jméno Gregor. Už tehdy se při studiu teologie zajímal o pěstování ovoce, vinařství a šlechtitelství. Od roku 1849 se po krátkém působení na postu nemocničního duchovního vrhá na učitelskou dráhu na Gymnáziu ve Znojmě. Poté v roce 1851 nastupuje na univerzitu ve Vídni, kde navštěvuje přednášky ze zoologie, botaniky, chemie, mikroskopické techniky, paleontologie, matematiky a fyziky. Při studiu se také seznamuje s kombinatorikou, což se mu později hodí při plánování a vyhodnocování  pokusů s křížením rostlin.

Po zdárném zakončení studií ve Vídni se vrací do Brna a působí jako kantor. Postupně schraňuje semena různých odrůd hrachu a chystá se zahájit své pokusy. Nejprve testuje čistotu odrůd, sleduje stálost jednotlivých znaků; od roku 1856 se už plně věnuje hybridizačním pokusům.

Jaké znaky Mendel u hrachu zkoumal?
  1. tvar zralých semen (kulatá, svraskalá) - vysvětlení zde
  2. zbarvení děloh semene (žluté, zelené) - vysvětlení zde
  3. zbarvení slupky semene (bílá, šedá) - spojeno s barvou květu (bílá, fialová) - pleiotropie
  4. tvar zralého lusku (jednoduše klenutý, hluboko zaříznutý mezi semeny)
  5. barva nezralého lusku (zelená, žlutá) - spojeno s barvou stonku a žeber listů
  6. postavení květů (podél osy, nahloučeny na konci osy)
  7. délka osy (dlouhá, krátká)
Kromě toho provádí i velmi přesná meteorologická pozorování pro Meteorologický ústav ve Vídni. Po dokončení experimentů s hrachy jejich výsledky prezentuje na schůzi Přírodovědného spolku v Brně v roce 1865 a rok na to svoji přednášku vydává pod názvem Versuche über Pflanzen-Hybriden (Pokusy s rostlinnými kříženci). Právě v této publikaci nastiňuje základní principy dědičnosti. Jeden výtisk zasílá i německému botanikovi Nägelimu, což odstartuje jejich několik let trvající vzájemnou korespondenci. Rok 1868 je pro Mendela zásadní, stává se totiž opatem svého domovského kláštera. V dalších letech se věnuje pokusům s křížením jestřábníků a také včelařství. Svých aktivit se musí vzdát poté, co v roce 1883 onemocní po nachlazení zánětem ledvin. Nemoc se však zhoršuje, až Mendela udolá úplně. JGM umírá 6. ledna 1884 v Brně.

Mendelovy zákony si můžete připomenout v kapitole Alelová analýza, Mendelovy zákony.
Úvodní text zpracován podle životopisu JGM, další zajímavé čtení najdete na webu Brněnského deníku.
Comments