Aktuality‎ > ‎

Jak pojmenovat kobry?

přidáno: 30. 8. 2013 10:24, autor: Iveta Červenková   [ aktualizováno 30. 8. 2013 10:34 ]
Ačkoliv se jedná o jedny z nejznámějších hadů, jejich systematika byla vždy trochu pozadu. Jedná se samozřejmě o kobry, konkrétně o rod Naja. Původně bylo k tomuto rodu řazeno pouze šest druhů. Novější poznatky do rodu Naja řadí až dvacet tři druhů. A v poslední době byly s tímto rodem synonymzovány ještě dva další, konkrétně Paranaja a Boulengerina. Takže se celkově jedná o dvacet šest druhů. Ty jsou dělěny do čtyř podskupin. První skupinu tvoří jedenáct asijských druhů. Tři skupiny zahrnují africké kobry. Jedná se o neplivající africké kobry obývající otevřené prostory
(4 druhy), neplivající africké kobry obývající lesy (4 druhy). Plivajících kober můžeme v Africe najít sedm druhů.

V roce 2007 byla provedena anylýza mitochondriální DNA u korálovcovitých hadů. Podle této analýzy je rod Naja parafyletický a tvoří tři oddělené evoluční linie. Ty kopírují výše uvedené rozdělení. Asijskou linii tvoří například druhy: Naja naja, Naja kaouthia. Africkou větev neplivajících kober zastupují dvě linie, reprezentováný druhy: Naja haje či Boulengerina annulata. Africká větev plivajicích kober je zastoupena druhy: Naja pallida nebo Naja mossambica. Kromě výše zmíněné analýzy mtDNA je rozdělení podloženo především stavbou zubního aparátu Především v jejich množství a případné adaptaci k plivání.

Stejně jako taxonomie celého rodu byla taxonomie afrických plivajících kober v minulosti velmi nestabilní. Nejdříve byly všechny zahrnovány jako poddruhy Naja nigricollis. Nakonec se ovšem uchytilo názvosloví potvrzené i současnými výzkumy. Kde N. katiensis, N. mossambica a N. pallida jsou již samostatnými druhy nespadajícími pod
N. nigricollis.

Teprve před několika lety byl dokonce popsán nový druh africké plivající kobry: Naja ashei. Jedná se o velkou hnědou kobru z oblasti východní Afriky, kde již dříve byly rozlišovány dvě barevné varianty Naja nigricollis. Tento stav byl přehodnocen pány Wüsterem a Broadleym, kteří větší hnědou formu vyskytující se v severní Keni, severo-východní Ugandě a v částech Etiopie a Somálska ustanovili jako nový druh N. ashei. Jejich poznatky byly podpořeny jak molekulárními, tak morfologickými daty. Morfologické znaky (zabarvení, šupiny) byly shrnuty do čtrnácti charakteristických bodů. Analýza DNA (molekulární data) byla provedena na tkáni z břišních šupin. Nalezeno bylo jednáct odlišných nukleotidových sekvencí oproti ostatním africkým plivajícím kobrám. Zajímavostí je, že tento druh je schopen produkovat enormní množství jedu. Například jeden
z větších jedinců z Keni vyprodukoval 6,2 ml jedové tekutiny.

Zdroje:
Wallach, V. (2009) In praise of subgenera: taxonomic status of cobras of the genus Naja Laurenti (Serpentes: Elapidae). Zootaxa 2236: 26–36.

Wüster, W. et al. (2007) The phylogeny of cobras inferred from mitochondrial DNA sequences: Evolution of venom spitting and the phylogeography of the African spitting cobras (Serpentes: Elapidae: Naja nigricollis complex). Molecular Phylogenetics and Evolution 45: 437–453.

Wüster, W. and Broadley, D.G. (2007) Get an eyeful of this: a new species of giant spitting cobra from eastern and north-eastern Africa (Squamata: Serpentes: Elapidae: Naja). Zootaxa 1532: 51–68.

Comments