Aktuality‎ > ‎

Jak vzniká zkamenělina?

přidáno: 28. 3. 2012 1:10, autor: Iveta Červenková   [ aktualizováno 28. 3. 2012 11:15 ]
Vznik zkameněliny začíná smrtí živočicha. Jeho úhyn může být způsoben různými faktory – predátorem, chorobou, stářím nebo třeba přírodní katastrofou. V případě vodního živočicha se tělo nejprve vznáší k hladině (je naplněno plyny). Když dojde k prasknutí tělní dutiny, tělo klesá ke dnu. Mrtvé tělo mohou zpracovávat mrchožrouti, kteří se živí jeho měkkými tkáněmi. Zachovávají se často proto jen nejpevnější části těla živočicha – kosti, zuby, případně i šupiny. 

Do jaké míry zůstane tělo zachováno, závisí na tom, kde a jak rychle dojde k jeho pohřbení; například v bahnitém prostředí jsou šance na uchování relativně vysoké. Většinou ale dojde působením různých faktorů (například vodních  proudů) k rozpadu mrtvolky na několik částí a až potom dojde k jejímu zanesení jemným sedimentárním kalem. 

Po pohřební těla dochází k jeho dalšímu rozkladu, který probíhá až do úplné fosilizace. Procesu napomáhají také nejrůznější mikroorganismy. Minerální složky kostí, ale i tkání bývají nahrazovány jinými minerály, třeba uhličitanem vápenatým nebo fosfáty. Tlakem sedimentujících nadložních vrstev se tělo stlačuje a postupně vzniká jeho otisk a ze sedimentu vzniká pevná hornina. 

Zpracováno podle: Kolektiv autorů. Prehistorie. 1.vydání. Praha: Euromedia Group k.s. Knižní klub, 2010, s. 512.
Comments