Aktuality‎ > ‎

Nadšení mladí přírodovědci řádí v Praze

přidáno: 17. 8. 2011 6:22, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 17. 8. 2011 8:51 ]
Zážitkový letní příměstský tábor probíhá ve dvou bězích tento a příští týden v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK). O třicítku dětí ve věku 6–15 let se starají lektoři rekrutovaní z řad zaměstnanců a studentů PřF UK, jejichž cílem je jediné: Nadchnout účastníky tábora pro přírodní vědy a zájem o ně v dětech upevnit. Během pěti dnů se účastníci akce seznámí se všemi přírodními vědami, které se na půdě PřF UK pěstují: s biologií, chemií, geologií i geografií.

V pondělním programu děti poznávají živočichy (včetně člověka), a to na makro- i mikroskopické úrovni. Pozorování nabarvených buněk vlastního bukálního epitelu, mikroskopování rybniční vody, ale i seznámení se s živými zvířaty s využitím termokamery, která dětem spolehlivě odhalí rozdíly mezi studeno- a teplokrevnými živočichy, antropologické hrátky ve fakultním Hrdličkově muzeu člověka a vzrušující práce na skenovacím elektronovém mikroskopu. To je jen výběr z toho, co malí přírodovědci absolvují během prvního dne.

Aktivity zaměřené pro změnu na botaniku na ně čekají v úterý. Lektoři dětem při různých hrách vysvětlí rozdíl mezi živočichy, kterým se věnovali předchozí den, a rostlinami, s nimiž je svázaný program dne druhého. Dalším bodem je prověření badatelských schopností účastníků tábora při úkolové hře v botanické zahradě. Potom se všichni rozdělí do skupin, které se během dne postupně vystřídají na třech stanovištích. Jednak jde opět o mikroskopovací blok, při němž se mladí přírodovědci vlastníma očima podívají na čerstvě vyrobené preparáty rostlinných trichomů, dále o komentovanou prohlídku fakultního skleníku, ve kterém si kromě jiného zasadí vlastní kaktus, jež si v závěru dne odnesou domů, nebo ochutnají exotické ovoce. Třetí částí je procházka v exteriérech botanické zahrady, kde se děti s rostlinami seznámí nejen zrakem, ale i čichem nebo hmatem a poznají jejich rozmanitost a význam pro člověka.

Třetí den se začíná ve fakultním Chlupáčově muzeu historie Země, které se nachází na Albertově, přímo v budově děkanátu PřF UK. Tam lektoři děti zasvětí do tajů geologie a paleontologie; těmito vědami se potom v praxi seznámí přímo v terénu. Vydají se totiž na exkurzi do Radotínského údolí, přičemž hlavním cílem výpravy, na kterou si mají mladí výzkumníci vzít i kladívka, je nalézt zkamenělého trilobita, kterého si jako památku na expedici můžou odnést domů.

Objevovat krásu minerálů, tvořit mapy a orientovat se v prostoru za pomoci nejmodernější techniky. To všechno budou mladí přírodovědci dělat ve čtvrtek, kdy zavítají do Mineralogického muzea a Mapové sbírky PřF UK. Připravené jsou pro ně i aktivity v botanické zahradě, tentokrát ovšem zaměřené ne na poznávání zeleného světa rostlin, ale na orientaci s pomocí kompasů nebo GPS.

S prostředím největší přírodovědecké fakulty v zemi se účastníci tábora rozloučí v pátek, na kdy si pro ně organizátoři z chemické sekce připravili sérii zajímavých experimentů, které jim obor představí z různých úhlů pohledu. Studený oheň, chemikova zahrádka, pískající medvídek, faraonovi hadi, nenewtonoská kapalina, blesky ve zkumavce... to jsou jenom některé z nachystaných pokusů. Ukončení celotýdenní akce a její zhodnocení je naplánované na páteční odpoledne do prostor botanické zahrady a skleníku.

Průběžné informace o dění na táboře můžete sledovat na jeho facebookovské stránce, kde najdete i fotografie z jednotlivých dní, Pozornost věnujte i webu www.prirodovedci.cz, kde se budou objevovat avíza i na další akce pro veřejnost, které bude PřF UK v budoucnu pořádat.
Comments