Aktuality‎ > ‎

Pokroky v biologii 2010

přidáno: 8. 12. 2009 13:27, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 19. 12. 2009 14:28 ]


Středisko biologického vzdělávání Přírodovědecké fakulty UK pořádá i letos kurz
Pokroky v biologii.

Kurz „Pokroky v biologii” si klade za cíl podchytit a rozvinout zájem talentovaných středoškolských studentů s předpoklady pro úspěšné studium přírodovědných oborů. V jednotlivých přednáškách budou pedagogy fakulty prezentována témata pokrývající celou šíři biologických oborů s důrazem na rychle se rozvíjející oblasti. Během kurzu nebudou systematicky probírány znalosti obsažené ve středoškolských učebnicích - kurz by měl sloužit jako nadstavba propagující biologii jako vzrušující vědeckou disciplínu s obrovskou perspektivou profesionálního uplatnění a společenské prestiže.

Mezi probíranými tématy nebudou chybět změny v systému organizmů ve světle pokroku molekulární biologie a genomiky, logika globálních změn ekosystémů, klonování a epigenetika, molekulární příčiny lidských chorob včetně nádorového bujení, problematika pandemií protozoálních, mikrobiálních a virových patogenů, příprava transgenních organizmů, moderní podoby biologie rostlin, úloha rostlin v globálních klimatických změnách a trvale udržitelném zemědělství, mechanizmy vzniku tvarů a funkcí během ontogeneze, novinky z evoluce člověka a vyšších primátů.

Program kurzu je připojen jako příloha k této stránce

Více informací o kurzu (rozsah, formát, místo konání apod.) a přihlášku naleznete ZDE.

Ċ
Tomáš Macháček,
8. 12. 2009 13:37
Comments