Aktuality‎ > ‎

„Plody“ božské trávy nejsou plody ani velbloudí trus

přidáno: 7. 7. 2012 11:47, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 7. 7. 2012 11:52 ]
Rodové jméno jednoděložné rostliny posidonie mořské (Posidonia oceanica) odkazuje na starořeckého boha vod a moří Poseidóna a její přezdívka „Neptunova tráva“ potom připomíná jeho kolegu z římské mytologie. Rod Posidonia zahrnuje celkem devět druhů (posidonie mořská roste ve Středozemním moři, zbylých osm druhů najdeme ve vodách kolem Austrálie) a řadí se do samostatné čeledi posidoniovité (Posidoniaceae). 
Posidonie je vytrvalá mořská rostlina tvořící oddenky. Má 20–40 centimetrů dlouhé a 5–12 milimetrů široké čárkovité, celokrajné listy se souběžnou žilnatinou. Je to jednodomá rostlina s oboupohlavnými květy uspořádanými do klasovitých květenství. Květy jsou malé a bez okvětí, k opylování dochází pomocí proudění vody (hydrogamie). Posidonie kvete od srpna do listopadu, obvykle se to však týká méně než 3 % výhonů (při extrémně teplých létech jich nasazuje květ asi desetina). Počet květů je závislý i na hloubce: čím hlouběji rostlina roste, tím méně mívá květů. Plody jsou dužnaté a díky vzduchu přítomnému v pletivech plavou, v italštině se jim říká „mořské olivy“. 

Navzdory tvorbě plodů a semen se posidonie rozmnožují především vegetativně oddenky, a vytvářejí tak obrovské kolonie. Tyto rozsáhlé klonální struktury mají úžasnou schopnost odolávat nepřízni podmínek a disturbancím (bouře, zasypání pískem apod.) a mohou se dožívat mnoha tisíc let. Studie publikovaná v únoru 2012 v časopise PLoS posouvá tuto hranici až na možná 200 tisíc roků, čímž by se z posidonie stal nejletitější žijící organismus na Zemi! 

Podobně jako jiné „mořské trávy“ vytváří posidonie rozsáhlé mořské louky, jejichž rozloha se ve Středozemním moři odhaduje až na úctyhodných 50 tisíc kilometrů čtverečních. Numerické modely ukazují, že za 600 let obsadí dvě třetiny plochy dna, které je pro její růst vhodné (písečný i kamenitý substrát v hloubkách až do 35 metrů). Díky svojí vysoké primární produkci a schopnosti stabilizovat dno proti disturbancím vytváří posidoniové louky příhodný habitat pro mnoho dalších organismů, bezobratlých i obratlovců. Hrají proto zásadní roli ve středomořských ekosystémech, která se srovnává s významem lesů pro terestrické prostředí. 

O přítomnosti posidonií ve vodě se můžete často přesvědčit i na břehu. Kromě občasných tabulí u pláží informujících o tom, že nevzhledný hnědo-zelený materiál u pobřeží není odpad, ale zbytky posidónií, najdete na břehu (obvykle v místech s minimálním plážových ruchem) vyplavené a uschlé zbytky posidonií. Často se tu vyskytují i tzv. příbojové baly, kulovité útvary, které vytváří příboj z vymacerovaných cévních svazků listových pochev posidonie. Pozor, nejde tedy ani o plody, ani o trus velbloudů (což se občas dozvíte od vtipkujících turistických průvodců). 


Comments