Aktuality‎ > ‎

[RECENZE] Viry pro 21. století

přidáno: 2. 5. 2013 13:29, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 2. 5. 2013 13:36 ]
Dlouho se mi do ruky nedostala biologická populárně naučná knížka, kterou bych přečetl během několika málo dní; poslední takovou byl asi Zimmerův Vládce parazit (2005). S velkou zvědavostí a očekáváním zároveň jsem proto sáhl po druhém vydání titulu Viry pro 21. století (první vydání jsem v ruce neměl), který vyšel letos koncem dubna v edici Průhledy nakladatelství Academia. A hned na začátek nutno uvést, že jsem nebyl zklamán! 

Autorský tandem Jan Konvalinka (biochemik) a Ladislav Machala (lékař) sepsal velmi poutavé a čtivé vyprávění o virech, které se významných způsobem dotýkají nebo dotýkaly života lidské společnosti a zapsaly se do dějin. Na necelých 150 stránkách představují virová agens způsobující neštovice, dětskou obrnu, AIDS, SARS, chřipku, marburg a ebolu; k tomu přidávají neméně obsáhlou kapitolu o prionech. V závěru pak diskutují význam virů pro lidstvo, a to včetně úvah o možných rizicích spojených s jejich potencionálním zneužitím jako biologického bojového prostředku. 

Kniha je přehledně členěná do přiměřeně rozsáhlých kapitol, dobře plynoucí text oživují barevné boxy s rozšiřujícími informacemi, na něž je z něj odkazováno. Fakta jsou čtenáři předkládána srozumitelně, pohodlné pochopení některých pasáží (například životní cykly virů, principy interakce virus-hostitel) však vyžaduje základní biologickou gramotnost zhruba na úrovni gymnázia (znalost pojmů typu DNA, RNA, enzym, průběh exprese genu atp.). Velmi kladně hodnotím to, že autoři do jednotlivých kapitol zařadili i odstavce o tom, jak k řešení dané problematiky přispěli čeští vědci. Posilovat povědomí o významu a úspěších tuzemské vědy v mezinárodním měřítku považuji za velmi důležité – hlavně pro povzbuzení a motivaci mladých lidí, kteří by se chtěli vědeckému bádání věnovat. 

Jediné, co bych snad dílu vytkl, je graficky méně zdařilé provedení některých obrázků struktur popisovaných proteinů. Zároveň si nejsem jistý, zda (a případně jaký) má smysl vkládat do textu určeného spíše poučené laické veřejnosti více než 1–2 takové obrázky, z nichž si mnoho informací spíš neodnese ani průměrný biolog (nepůjde-li zrovna o biochemika či bioinformatika). 

Celkový dojem z knížky je velice dobrý, výše zmiňovaný hnidopišský nedostatek je vskutku jen drobnou kosmetickou vadou. Viry pro 21. století svým pojetím myslím uspokojí všechny typy čtenářů. Naprostý laik věci neznalý knihu přečte jako napínavý příběh o nebezpečných infekcích a hledání jejich původců (ve stylu Kruifových Lovců mikrobů (1946)). Poučený laik si rozšíří a aktualizuje(!) základní povědomí o virech, které si odnesl ze střední školy. A konečně i „biolog-profesionál“, věřím, v textu objeví pasáže, které pro něj budou nové a atraktivní. Půjde dost možná o různé historické či společenské konsekvence probíraných témat nebo často přehlížené a „netradované“ zajímavosti, případně o osobní zážitky a zkušenosti obou autorů. Knihu tedy rozhodně doporučuji k přečtení!

KONVALINKA, Jan a Ladislav MACHALA. Viry pro 21. století. Vyd. 2. Praha: Academia, 2013, 144 s. Průhledy (Academia). ISBN 978-80-200-2271-4.
Comments