Aktuality‎ > ‎

ROZŠÍŘENÁ GENETIKA

přidáno: 8. 2. 2010 5:28, autor: Tomáš Macháček
Do sekce přibyly dvě nové (slibované) rozšiřující kapitoly:
  • KVANTITATIVNÍ GENETIKA, která se zabývá polygenními systémy a jejich statistickou charakteristikou - kapitola je doplněna o několik vyřešených příkladů, které umožní probíranou látku lépe pochopit;
  • ONKOGENETIKA, jež (ve zkratce) pojednává o karcinogenezi, rakovině a (zjednodušeně) přibližuje dva mechanismy vzniku tumoru v důsledku mutací v protoonkogenech nebo tumor-supresorových genech.
Comments