Aktuality‎ > ‎

Špatně stravované matky rodí potomky náchylné k metabolickým poruchám

přidáno: 18. 7. 2011 10:54, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 18. 7. 2011 12:35 ]
Hormon leptin, volné dílo.
Výsledky studií posledních deseti let ukazují, že prostředí dělohy a výživa matky hrají důležitou roli pro rozvoj případných komplexních chorob, jakými jsou obezita, cukrovka nebo vysoký tlak. Francouzští vědci se nyní zabývali výzkumem souvislostí výživy matek v perinatálním období s epigenetickými modifikacemi genomu* plodu. Březí myší samice byly od začátku gravidity až do dne, kdy přestaly kojit, krmeny stravou, která obsahovala běžné, nebo snížené množství proteinů. Potomci matek krmených nízkoproteinovou dietou byli potom jako dospělci hubenější a vykazovali různé metabolické poruchy. Výzkumníci dávají nedostatek proteinů v potravě do souvislosti s demethylací genu pro leptin**. To je hormon, který je zodpovědný kromě jiného i za ukládání tukových zásob. Tato práce*** odhaluje molekulární proces, který se uplatňuje v perinatálním období a zanechává „otisk“ (orig. imprint) v genomu plodu. Pochopení mechanismů průběhu těchto dějů nezbytné pro správnou prevenci onemocnění, jež posléze v důsledku způsobují.


* Za epigenetické modifikace jsou považovány stabilní změny genové exprese, které nezpůsobují změnu v nukleotidové sekvenci. Jde například o methylace DNA nebo různé modifikace histonů (acetylace, fosforylace). Někdy se hovoří o tzv. chromatinové dědičnosti.

** U člověka je gen pro leptin lokalizován na sedmém, u myši na šestém chromozomu.

*** Původní článek: C Jousse, L Parry, S Lambert-Langlais, AC Maurin, J Averous, A Bruhat, V Carraro, J Tost, P Letteron, P Chen, R Jockers, JM Launay, J Mallet, P Fafournoux. Perinatal Undernutrition Affects the Methylation and Expression of the Leptin Gene in Adults: Implication for the Understanding of Metabolic Syndrome. FASEB Journal, June 13, 2011.
Comments