Aktuality‎ > ‎

Univerzita Karlova opět nejlepší z českých univerzit

přidáno: 13. 8. 2010 7:02, autor: Tomáš Macháček
Univerzita Karlova v Praze opět potvrdila své postavení nejlepší české univerzity. Podle přepočtených kritérií prestižního Šanghajského žebříčku se Univerzita Karlova umístila na 253. místě a polepšila si tak ve srovnání s minulým rokem o 6 pozic. Šanghajský žebříček srovnává každoročně 2 000 nejlepších světových univerzit z celkového počtu 17 000 vysokých škol. Univerzita Karlova tak svým umístěním patří mezi 1,5% nejlepších světových univerzit.

Univerzita Karlova je jedinou českou vysokou školou, která se pravidelně objevuje v první pětistovce žebříčku. „Naše univerzita zároveň obsadila 100. místo ze všech evropských univerzit, což je v celoevropském měřítku velmi dobrý výsledek,“ uvedl Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy. „Své umístění UK považuje za úspěch, ambicí univerzity je však dosáhnout umístění v nejlepší dvoustovce. Je samozřejmé, že tento vysoký cíl vyžaduje tvrdou práci a osobní nasazení všech pracovníků UK. Pokud však chce mít Česká republika Univerzitu Karlovu jako jednu ze svých prestižních světových „značek“, musí jí k tomu i stát vytvářet odpovídající podmínky,“ dodal rektor Hampl.

Prvenství z minulého i předminulého ročníku obhájila Harvardská univerzita. V nejlepší desítce je celkem osm amerických univerzit (vedle Harvardu například také Berkeley, Stanford či Princeton) a dvě univerzity britské (Cambridge a Oxford).

Šanghajský žebříček – tedy Academic Ranking of World Universities (http://www.arwu.org/) – je sestavován šanghajskou univerzitou Jiao Tong od roku 2003. Je založen na objektivních kritériích, tj. takových, jejichž hodnota nezávisí na individuálním názoru posuzovatele. Mezi kritéria hodnocení patří např. počet absolventů a zaměstnanců univerzity, kteří získali významná ocenění jako je Nobelova cena nebo Fields Medal (ocenění udělované vědcům v matematických oborech Mezinárodním kongresem matematické unie). Sleduje také citace výzkumníků v odborném tisku, počet publikací v databázích Science Citation Index-expanded (SCI) a Social Science Citation Index (SSCI).

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Brusel/Sanghaj
16. srpna
(ČTK)

Comments