Aktuality‎ > ‎

V Praze Na Slupi vznikl nový geologický park

přidáno: 18. 6. 2010 6:39, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 18. 6. 2010 6:46 ]
Slavnostní otevření stálé geologické expozice Horniny a gelogický vývoj Českého masivu proběhne dne 22. června 2010 v 16 hodin v Botanické zahradě PřF UK za přítomnosti děkana Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. Srdečně zveme všechny návštěvníky k prohlídce.


Stálá expozice Horniny a geologický vývoj Českého masivu prezentuje na příkladu 32 unikátních druhů hornin a formou doprovodných posterů geodynamické procesy, které se podílely na vzniku a vývoji v celosvětovém měřítku výjimečného horninového podloží České republiky.

Expozice je členěna do 6 sekcí věnovaných geologickým jednotkám, které se nachází na území ČR. Každý vzorek navíc ve své struktuře ukrývá určitý geologický proces jako například sedimentace, tavení, deformace nebo metamorfóza.

Ve vystavených exponátech je zakódována bohatá historie geologického vývoje hornin České republiky. Návštěvník tak bude mít možnost shlédnout horniny vznikající např. při subdukci litosférických desek (granulit), kolizi kontinentů (pararuly), kolapsu horstev (slepence), usazování v mořích či jezerech (pískovce a opuky), doklady dávné sopečné aktivity (bazalt), horniny vzniklé ve velkých hloubkách (peridotity) nebo naopak na zemském povrchu (pískovce). Expozice obsahuje horniny známé jako například granity (žuly), ale také méně známé (ale o to více zajímavé) jako například durbachity nebo eklogity.

Geologická expozice je umístěna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Na Slupi 16, Praha 2 a bude návštěvníkům přístupna zdarma v otevíracích hodinách Botanické zahrady: únor-březen 10-17 hodin, duben-srpen 10-19.30 hodin, září-říjen (do změny času) 10-18 hodin, listopad-leden 10-16 hodin.
Comments