Aktuality‎ > ‎

Vyjeďte si za kandíky

přidáno: 7. 4. 2013 13:43, autor: Tomáš Macháček
Necelou hodinu cesty od Prahy, asi 20 kilometrů jihovýchodně od hlavního města, se na ploše téměř 40 hektarů rozprostírá národní přírodní památka Medník. Jde o komplex přirozených lesních porostů na levém břehu řeky Sázavy tvořený hlavně společenstvy dubohabřin, květnatých bučin a suťových lesů. Ve známost vešla lokalita především jako jediné místo, kde se v České republice vyskytuje jednoděložná vytrvalá bylina z čeledi liliovité kandík psí zub (Erythronium dens-canis). 

Kandík psí zub kvete na Medníku právě v těchto dnech a nepřehlédnete ho právě pro jeho velký růžovofialový květ s okvětními lístky dlouhými až 3 centimetry. Typické jsou pro něj i nachově skvrnité přízemní listy vyrůstající obvykle v malém počtu (často jsou jen dva). V zemi má kandík malou podlouhlou cibulku připomínající psí tesák, podle čehož získal své druhové jméno. 

I když byl z Medníka výskyt kandíku popsán už v roce 1828, není dodnes zcela jasné, jestli je tu původní, nebo uměle vysazený. Jedna verze tvrdí, že zde byl kandík vysazen v 17. století mnichy ze strahovského kláštera, pod nějž území v té době patřilo. Pro hypotézu původnosti naproti tomu hovoří fakt, že skladba flóry a přírodní podmínky jsou na lokalitě podobné jako v jeho přirozeném areálu (např. na Pyrenejském poloostrově nebo na Balkáně). 

V České republice je kandík chráněný zákonem, z Červeného seznamu byl však v roce 2012 vyškrnut. I tak se ale jako regionální symbol dostal na poštovní známky, telefonní karty a do znaku obce Hradištko, v jejímž katastru se Medník nachází. Pokud byste si chtěli za kandíky vyrazit, ideální spojení nabízí železniční trať „Posázavského pacifiku“. Po ní se dostanete do stanice Petrov u Prahy, kde přímo na nástupišti začíná trasa necelých 7 kilometrů dlouhé, nově zrekonstruované naučné stezky, která vás za kandíky zavede.


Zdroje:
  http://botany.cz/cs/mednik
  http://botany.cz/cs/erythronium-dens-canis
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10121011820-iv-srdce-evropy/208562210700079
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kand%C3%ADk_ps%C3%AD_zub
Comments