Aktuality‎ > ‎

Studenti nejen pražské přírodovědy píší pro Wikipedii

přidáno: 1. 5. 2012 2:14, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 1. 5. 2012 2:21 ]
Desítky nových hesel z biologických oborů přibývají na českou Wikipedii díky aktivitě studentů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Už od zimního semestru tu totiž probíhá projekt, jehož cílem je jediné: zapojit české studenty do psaní Wikipedie. „Jak encyklopedie postupně prorůstá do společnosti a mezi široké zástupy čtenářů, začíná být potřebné navazovat kontakty s různými českými institucemi, jež mají podobné cíle: informovat a vzdělávat. A k takovým vysoké školy bezesporu patří,“ vysvětlil koordinátor projektu Vojtěch Dostál s tím, že v zahraničí je spolupráce Wikipedie s některými univerzitami již zavedenou a dobře fungující praxí.

V rámci tohoto tzv. ambasadorského programu vzniklo několik článků už v minulém semestru, kdy se do něj zapojili posluchači kurzu Pokroky v imunologii I. „Napsání kvalitního článku z tak náročného oboru, jako je imunologie, je pro běžného wikipedistu často obtížné. O to více si aktivity studentů wikikomunita váží,“ ocenil práci svých kolegů Vojtěch Dostál, sám student oboru Molekulární biologie a biochemie organismů. 

Českou verzi Wikipedie svými příspěvky obohatili i studenti navštěvující předmět Ochrana přírody a krajiny. Jim však ke zdárnému splnění zadaného úkolu nestačilo jen sepsat text o vybraném chráněném území. Danou lokalitu museli totiž také osobně navštívit, článek doplnit vlastními fotografiemi a výsledek své práce potom ještě prezentovat před ostatními kolegy a vyučujícími. „Mohli jsme si vybrat jakékoliv chráněné území. Většina volila přírodní památku v blízkosti svého bydliště, ačkoliv nám byla nabídnuta možnost využití cestovního grantu. Potřeba nafocení vybrané lokality nám mimo jiné umožnila blíže se s místem seznámit, což bylo velmi přínosné pro rešeršní práci. Celkově hodnotím tento úkol jako jeden z vůbec nejlepších – není lepší motivace než vidět výsledky vykonané práce a hlavně mít pocit, že je užitečná,“ pochvaluje si Jan Bendl, který zpracovával článek o Podolském profilu.

Studentům se nápad zamlouvá

Kde se dozvíte víc

Originální motivaci vymyslel pro své studenty navštěvující nyní v letním semestru přednášku Histologie/Cytologie docent Jan Černý. Slíbil jim totiž pětibodový bonus ve zkouškovém testu, pokud vytvoří kvalitní článek o některém z buněčných typů lidského těla. „Sám jsem zatím článek nenapsal, ale určitě by byla škoda to nezkusit. Myslím si, že pro nás studenty z toho plynou jen výhody. Především je to způsob jak získat bonusové body ke zkoušce, ale zároveň si vyzkoušíme i psaní článku jako výtahu z odborného textu. Nehledě na to, že si pak dané téma určitě zapamatujeme,“ říká student biologie František Sklenář. Podobně na ambasadorský program nahlíží i jeho kolega Jiří Navrátil: „Snahu o doplňování Wikipedie o výrazy z histologie vnímám jen pozitivně. Čím více informací bude dostupných široké veřejnosti, tím lépe,“ doplňuje. 

Studenti Přírodovědecké fakulty UK v Praze přispěli v zimním semestru dohromady 37 články, optimistický odhad na léto slibuje dalších asi 70 prací. A koordinátoři projektu věří, že toto číslo není konečné a bude se v čase zvyšovat. Český ambasadorský program v tomto letním semestru přechází do plného provozu poté, co byla během zimy spuštěna jeho pilotní verze. V současné době už čeští studenti v rámci podobných projektů napsali na Wikipedii asi stovku hesel. Do akce se zapojují i další vysoké školy například v Brně a Olomouci. „V projektu jsou vítaní všichni učitelé, kteří nechtějí, aby seminární práce jejich studentů končily v šuplíku a kteří se zajímají o netradiční způsoby výuky,“ vyzývá ke spolupráci Vojtěch Dostál. 

Psáno pro BERT, studentský časopis Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
Comments