výpisky zE Středoškolské biologie

O co jde?

Biomach.cz je vzdělávací web, který formou přehledných výpisků kompletně pokrývá učivo středoškolské biologie.

Obsah webu je rozdělen do osmi sekcí, které kopírují oblasti biologie probírané na středních školách:

  • obecná biologie,

  • buněčná a molekulární biologie,

  • mikrobiologie a virologie,

  • biologie protist,

  • biologie rostlin a hub,

  • biologie živočichů,

  • biologie člověka,

  • genetika,

  • ekologie a ochrana přírody.

Korespondenční semináře:

On-line učebnice: