VÝPISKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ BIOLOGIE

Biomach.cz je neziskový vzdělávací web, který formou přehledných výpisků kompletně pokrývá učivo středoškolské biologie.

Obsah webu je rozdělen do osmi sekcí, které kopírují oblasti biologie probírané na středních školách:

  • obecná biologie,

  • buněčná a molekulární biologie,

  • mikrobiologie a virologie,

  • biologie protist,

  • biologie rostlin a hub,

  • biologie živočichů,

  • biologie člověka,

  • genetika,

  • ekologie a ochrana přírody.

Korespondenční semináře:

SŠ on-line učebnice přírodních věd: