Pohyby rostlin

(A) PASIVNÍ POHYBY

  • s rostlinou je hýbáno: vítr, voda, …


(B) AKTIVNÍ POHYBY

  • rostlina se hýbe sama


1. FYZIKÁLNÍ

  • živé i odumřelé části rostlin


1.1 mrštivé (netýkavka)

1.2 kohezní (výtrusnice kapradin)

1.3 hygroskopické (bobtnání, šišky)


2. VITÁLNÍ

  • pouze živé části, projevy dráždivosti


2.1 LOKOMOCE (= TAXE)

  • pohyb z místa na místo; např. okřehek - hýbe se celá rostlina


2.1.1 chemotaxe (chemické látky)

2.1.2 fototaxe (světlo)

2.1.3 geotaxe (gravitace)

2.1.4 termotaxe (teplo)


2.2 OHYBY

  • hýbe se jen část rostliny


2.2.1 SAMOVOLNÉ (vnitřní podnět)

2.2.1.1 nutační (nevratné; ovíjení, „kývání“ při klíčení)

2.2.1.2 variační (vratné; mimóza klopí listy)


2.2.2 ODVETNÉ (vnější podnět)

2.2.2.1 ORIENTOVANÉ (= TROPISMY; záleží na směru podnětu)

2.2.2.1.1 fototropismy (slunečnice)

2.2.2.1.2 geotropismy (+ hl. kořen; – stonky)

2.2.2.1.3 chemotropismy (kořeny rostlin)

2.2.2.1.4 tigmotropismy (styk s podložkou, opora)


2.2.2.2 NEORIENTOVANÉ (= NASTIE; mění se intenzita podnětu)

2.2.2.2.1 fotonastie (rozevírání květů)

2.2.2.2.2 termonastie (rozevírání tulipánů)

2.2.2.2.3 tigmonastie (mimóza)

2.2.2.2.4 seismonastie (mimóza)

2.2.2.2.5 nyktinastie (= spánkové pohyby, šťavele)