Tělní tekutiny

  • dospělý - až 66 % hmotnosti těla

  • novorozenec - až 80 % hmotnosti těla

  • člověk (70 kg): 42 l tělních tekutin, z toho 28 l nitrobuněčná tekutina (40 % hmotnosti), 14 l mimobuněčná tekutina (20 % hmotnosti)


EXTRACELULÁRNÍ TEKUTINA

  • hlavně sodné a chloridové ionty, méně vápenaté, hydrogenuhličitanové, živiny, plyny

  • tekutina mezibuněčná (10,5 l) a cévní (3,5 l)

  • tkáňový mok, krev a lymfa se vzájemně doplňují, stav dynamické rovnováhy


INTRACELULÁRNÍ TEKUTINA

  • draselné ionty, méně hořečnatých a fosforečnanových

Iontové složení tělních tekutin

DRUHY TĚLNÍCH TEKUTIN

  • cévní

    • krev

    • lymfa

  • mimocévní

    • relativně stálý objem: tkáňový mok, endolymfa, perilymfa, mozkomíšní mok, komorová voda

    • nestálý objem: moč, pot, trávicí šťávy…


FUKNCE TĚLNÍCH TEKUTIN

  • transportní: přenos živin, plynů, hormonů, odvádění metabolitů

  • obranná: zajištění imunity, krevní srážlivosti

  • termoregulační: rozvádění tepla z metabolicky aktivních orgánů do periferie těla


VODNÍ BILANCE ORGANISMU

  • denní potřeba vody dospělého člověka: 2,5–3 l

  • příjem vody: 1,2 l pitím, 0,9 l s potravou, 0,3 l oxidací živin, 2,4 l = celkový příjem vody za den

  • výdej vody: 1,4 l močí, 0,9 l plícemi a kůží, 0,1 l stolicí, 2,4 l = celkový výdej vody za den


VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ORGANISMU

  • stálost vnitřního prostředí = homeostáza

   • pH homeostáza = acidobazická rovnováha tělních tekutin

    • důležitá pro správnou konformaci proteinů

   • osmotická homeostáza

    • udržována pomocí regulace objemu buňky (propustnost membrány)

  • udržována různými mechanismy

  • výchylky homeostázy – poruchy v činnosti organismu

  • udržován stav dynamické rovnováhy

KREV

  • celkový objem: 4,5-5,5 l

  • krevní plazma (55 %)

  • krevní částice (45 %): erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (bílé krvinky), trombocyty (krevní destičky)

  • pH krve: 7,4 (7,35-7,45)

  • ztráta krve 500-800 ml → bez následků, obnova během několika hodin, z tkáňového moku a sleziny

  • ztráta >1,5 l krve → ohrožení života

  • denně se obnovuje asi 50 ml krve, 18 l za rok


KREVNÍ PLAZMA

  • nažloutlá, 91 % voda, 8 % organické látky, 1 % anorganické látky

  • organické látky: bílkoviny (albuminy, globuliny, fibrinogen, hormony), cukry (glukóza), tuky (cholesterol)

  • anorganické látky: ionty Na, Ca, K, HCO, Cl, P


ERYTROCYTY

  • přenos kyslíku (váže se na hemoglobin)

  • 5 000 000/mm3 (3 800 000 žena, 5 300 000 muž)

  • průměr 7 μm

  • bezjaderné, 95 % sušiny je hemoglobin

  • žijí cca 4 měsíce

  • povrch všech erytrocytů je 2000× větší než povrch těla

  • v 1 erytrocytu je 265 miliónů molekul hemoglobinu

  • denně vznikne asi 200 miliard erytrocytů

  • za svůj život urazí asi 1000 km

  • rozpadají se ve slezině a v játrech - pohlcovány buňkami retikuloendotelové soustavy

  • z hemové skupiny se tvoří bilirubin (žlučové barvivo) a biliverdin

  • erytropoéza = tvorba červených krvinek

   • v červené kostní dřeni

   • Fe nutné pro tvorbu

    • Fe z rozpadlých erytrocytů, doplnění potravou

    • nevyužité Fe se váže na bílkovinu feritin, ukládá se do zásoby ve tkáních

   • vitamin B (kobalamin)

   • vitamin kyselina listová

   • hormon erytropoetin (vylučuje se v ledvinách)

   • denní potřeba železa: muži 12 mg, ženy 14-18 mg

  • hematokrit = poměr mezi objemem erytrocytů a plazmy

   • ženy 41 : 59 %

   • muži 46 : 54 %

  • sedimentace = rychlost klesání krevních částic

   • závisí na bílkovinách krevní plazmy (rozmnožení globulinů a fibrinogen zrychluje sedimentaci)

   • dále závisí na obsahu tuků v plazmě, na pH

   • ženy 4-7 mm/hod., muži 1-3 mm/hod.

  • hemolýza = rozpad červených krvinek

   • rozrušování povrchu erytrocytů, vystupování Hb

   • způsobeno:

    • hypotonickým prostředím

    • fyzikálními vlivy (teplota, silné třesení)

    • chemickými látkami (tuková rozpouštědla)

    • jedy (bakterií, hadů, pavouků)


LEUKOCYTY

  • průsvitné buňky s jádrem

  • 4 000-10 000/mm3, při nemoci počet stoupá

  • nejvíce odpoledne, nejméně ráno

  • délka života - hodiny, dny, týdny, roky

  • granulocyty: barvitelná zrníčka v cytoplazmě, členité jádro, většinou schopné fagocytózy, obsahují enzymy

  • agranulocyty: bez zrníček, nečleněné jádro

  • granulocyty (dělení dle barvení zrn v cytoplazmě)

   • neutrofilní (fialová): 64 %

    • schopnost měnit svůj tvar, prostupovat cévní stěnou (diapedéza), chemotaxe

    • zmnožené při zánětech

   • eosinofilní (červená): 1-3 %

    • zmnožené při parazitárních onemocněních

   • bazofilní (modrá): 0-1 %

    • aktivace imunokompetentních buněk

    • produkují protisrážlivé a vasodilatační látky

  • agranulocyty – lymfocyty (24–40 %)

   • B-lymfocyty:

    • tvorba protilátek (humorální imunita)

    • rozpoznání antigenu na základě struktury makromolekul

    • proliferace (namnožení buněk)

    • paměťové buňky

   • T-lymfocyty

    • buněčná imunita

    • diferenciace (několik typů)

    • regulace imunitní odpovědi B-lymfocytů

    • typy T-lymfocytů:

      • Tc – cytotoxické

      • Th – pomocné

      • Treg – regulační (dříve "supresorové")

  • agranulocyty – monocyty (3–8 %)

   • makrofágy - největší fagocyty

   • v některých tkáních (slezina, játra, lymf. uzliny, vazivo, místa hrozící infekce)


TROMBOCYTY

  • útržky buněk kostní dřeně

  • 250 000-400 000/mm3

  • průměr 2-4 μm

  • zástava krvácení: shlukování a rozpad trombocytů v místě poranění + serotonin (zúžení cévy)

  • shlukování a rozpad – zátka

  • obsahují hemokoagulační látky

  • proces hemokoagulace = srážení krve

   • chrání před ztrátami krve

   • trombokináza + Ca2+ ion se uvolňují z trombocytů a poraněných tkání a působí na protrombin → ten se mění v trombin → působí na fibrinogen (rozpustná bílkovina) → ten se mění na fibrin (nerozpustná bílkovina) → vytváří se krevní koláč, na okrajích sérum (= plazma bez fibrinogenu)

   • ztráta krve: náhlá do 1,5 litru, pomalá do 2,5 litru

   • protrombin se tvoří v játrech – nutný vitamin K

   • srážení krve se zpomaluje chladem

KREVNÍ SKUPINY

  • objevitel: Jan Jánský

  • aglutinogeny v membránách erytrocytů (A, B, AB, 0)

  • aglutininy gamaglobuliny v plazmě (anti A, anti B)

  • Rh systém v membráně erytrocytů antigen (+, -)

  • aglutinogeny se objevují v krvinkách již v 6. týdnu života embrya, aglutininy 10. den po porodu

  • krevní transfuze nahrazuje tekutinu i krvinky a důležité látky

  • krevní konzerva – krev se mísí s konzervačním roztokem, obsahuje protisrážlivé činidlo a glukózu, skladuje se při 2-4 °C na 21 dnů

  • autotransfuze

  • systém krevních skupin „AB0“ (viz tabulky vpravo)

  • Rh faktor: nebezpečí pro plod v případě, že matka je Rh– a plod Rh+ → matčino tělo vytváří protilátky proti Rh+ plodu

× aglutinace (shlukování)

• žádná aglutinace

IMUNITNÍ REAKCE


Podrobněji na stránce Imunitní systém.


  • imunita nespecifická

   • neporušenost kůže a sliznic

   • fagocytující buňka (hl. neutrofily)

   • schopnost buněk napadených viry uvolňovat interferony

   • bílkoviny krevního séra produkované některými fagocyty

   • nature killers (přirození zabíječi) asi 5 % leukocytů, aktivace interferony, regulují imunitní odpověď B-lymfocytů


  • imunita specifická I (B-lymfocyty)

   • rozpoznání antigenů podle struktury makromolekul

   • antigeny reagují s receptory na membránách lymfocytů (vazebná místa = imunoglobuliny)

   • proliferace:

    • aktivní stadium (plazmatické buňky) - tvorba protilátek

    • paměťové buňky z B i T lymfocytů (na počátku imunitní reakce)


  • imunita specifická II (T-lymfocyty)

   • netvoří protilátky

   • antigeny se váží na receptory plazmatické membrány

   • cytotoxické (Tc) ničí buňky napadené virem, nádorové

     • přímý kontakt buněk → zničení cizí buňky (omezování nádorového bujení, odvrhování transplantovaných tkání – imunosupresiva)

   • pomahačské (Th) stimulují po setkání s antigenem B-lymfocyty k tvorbě protilátek, Tc k činnosti

   • regulační (Treg) tlumí aktivitu Th i B


   • primární lymfoidní tkáň: B-lymfocyty dozrávají v kostní dřeni, T-lymfocyty v brzlíku

   • sekundární lymfoidní tkáň: slezina, mízní uzliny

   • aktivace kontaktem s antigeny → pomnožení → většina lymfocytů do krevního oběhu

   • každý lymfocyt produkuje pouze jeden druh receptoru – všechny dohromady - rozpoznání miliony antigenů

   • geneticky není zakódováno v zárodečných buňkách – rekombinace během vývoje lymfocytů

   • intracelulární signální látky: cytokiny


  • poruchy imunity

   • AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome – syndrom získaného selhání imunity (vyvoláno retrovirem HIV)

   • autoimunitní choroby vytváření protilátek proti vlastní tkáni

   • alergie uplatňují se postupně imunoglobuliny IgE, bazofilní granulocyty a z nich uvolněné mediátory (histamin, serotonin, tromboxany, prostaglandiny) – působí otoky, křeče hladkých svalů (astma), rýmu, oběhové a dýchací potíže (cévy – otoky, hlenové žlázky – rýma, nervová zakončení – svědění)

    • anafylaktické typy (sekundy až minuty) – pyly

    • oddálené typy (dny) - plísně, bakterie