Termoregulace

  • vznik tepla v tělě - při chemických reakcích

   • většina tepla z činnosti srdce, jater, ledvin, mozku = asi 70 %

  • tvorbu tepla zvyšují některé hormony: adrenalin, tyroxin


  • tvorba tepla - v chladu

   • volní svalová činnost - úmyslná pohybová aktivita

   • mimovolní reakce - zvýšení svalového napětí, svalový třes

   • "husí kůže" - napřímení chlupů v důsledku stahu vzpřimovače chlupu


  • výdej tepla

   • fyzikální proces - sálání, pocení (ochlazuje, odpařování)

   • aktivní činnost organismu

    • vazokonstrikce krevních vlásečnic - stažení kapilár, meší výdej tepla

    • vazodilatace krevních vlásečnic - roztažení kapilár, snazší sálání


  • udržování stálé tělesné teploty

   • funguje na principu termostatu

   • nejprve měření tělní teploty

    • receptory (především v pokožce)

   • provonání s nastavenou hodnotou

   • hypotalamus

   • úprava tělní teploty na nastavenou hodnotu

    • chlazení - vazodilatace, pocení, zpomalení pohybu

    • topení - vazokonstrikce, třes, zrychlení pohybu


  • horečka, velmi vysoká horečka (> 41°C) - hrozí poškození nervových buněk

  • podchlazení = hypotermie (pod 28°C)