Vylučovací systém

FUNKCE

  • exkreční - dusíkaté produkty metabolismu

  • osmoregulační - regulace objemu vody a solí, udržována stálá reakce vnitřního prostředí

  • orgány: ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice


TVORBA MOČI

  • funkce nefronu:

   • glomerulární filtrace (= ultrafiltrace) – v glomerulech přechází do proximálních tubulů všechny složky plazmy kromě krevních bílkovin, vzniká primární moč (cca 150 l/den)

   • tubulární resorpce – vstřebávání látek z tubulů do kapilár (vstřebává se zpětně glukóza, NaCl, voda, soli, vitamin C, aminokyseliny) → koncentrace odpadních látek, vzniká definitivní moč (cca 1,5 l/den)

    • většina látek v proximálním kanálku

    • většina vody ve sběracích kanálcích

    • Henleova klička vytvoření hypertonického prostředí kolem sběracích kanálků

  • složení moči

   • 95 % voda

   • 50 gramů pevných látek (30 g močoviny, 15 g NaCl, anorganické ionty, odpadní produkty metabolismu)

   • mírně kyselá reakce, pH 5–8 (po mase více, po ovoci a zelenině neutrální až slabě zásaditá)

   • barvivo = urochrom, při poruše jaterních funkcí i bilirubin, urobilirubin

   • co nesmí být v moči? → krev, cukry, patogeny (bakterie), bílkoviny

  • tvorba moči (= diuréza):

   • probíhá nepřetržitě

   • zvětšená po každém příjmu tekutin

   • závisí na složení krevní plazmy, filtrační tlak závislý na TK

   • vliv hormonů:

    • adiuretin (ADH, antidiuretický hormon) = zvyšuje prostupnost buněčných membrán pro vodu v distální kanálku ledvin a umožňuje její zpětné vstřebávání – nedostatek vyvolává diabetes inspidus („žíznivka“) – pouze vylučování primární moči

    • aldosteron = působí na metabolismus elektrolytů v ledvině: zvyšuje v ledvinných kanálcích zpětné vstřebávání iontů sodíku (tím zvyšuje i zpětné vstřebávání vody) a současně sekreci iontů draslíku

   • nervové vlivy: ve spánku nižší, při podráždění CNS vyšší

   • úplná zástava tvorby moči (anurie) smrt během 3–5 dní

LEDVINY = renes, nefros

  • párový orgán při zadní stěně břišní, za pobřišnicí - v tukovém polštáři

  • ve výši 1.–3. bederního obratle

  • rozměry: 12 × 6 × 3 cm, váha: asi 150 gramů

  • ledvinový hilus – branka (vstup/výstup cév, močovodů)

  • dvě vrstvy: kůra a dřeň

  • základní stavební jednotka = nefron (v kůře ledvin)

   • část cévní

    • glomerulus („klubíčko vlásečnic“)

   • část tubulární

    • Bowmanův váček (tvorba primární moči = plazma bez bílkovin)

    • proximální stočený kanálek (kanálek 1. řádu)

    • Henleova klička (může zasahovat do dřeně)

    • distální kanálek (kanálek 2. řádu)

   • distální stočený kanálek (přbližně z 10 - 15 nefronů) ústí do sběracího kanálku , ty poté ústí do pyramid (resp. papil, resp. kalichů, resp. na pánvičku)


MOČOVODY = ureter

  • délka 25–30 centimetrů, průměr 4–7 milimetrů

  • transport moči aktivně – peristaltika (stah každých 10–12 sekund)


MOČOVÝ MĚCHÝŘ = vesica urinaria

  • za sponou stydkou, objem 500-700 mililitrů

  • nucení na močení už při náplni 350 mililitrů

  • u žen močový měchýř větší


MOČOVÁ TRUBICE = urethra

  • ženy 3–4 cm, muži 20–22 cm

  • svěrače:

   • vnitřní - vůlí neovladatelný

   • vnější - vůlí (částečně) ovladatelný

CHOROBY VYLUČOVACÍ SOUSTAVY

  • ledvinový písek, ledvinové kameny: vede k ledvinové kolice

  • hyperaktivní měchýř: pocit na močení mnohem dříve než u normálního

  • polycystické ledviny: tvoří se cysty (dominantně dědičné onemocnění)

  • selhání ledvin: k správné funkci stačí i jedna ledvina, jinak dialýza, transplantace (ledvina se přidává, pacient má poté tři – ušetří se operace)

  • pyelonefritida: infekční onemocnění ledvinné tkáně mezi nefrony

  • záněty ledvin: akutní glomerulonefritida (důsledek streptokokové infekce, zvyšuje se TK, v moči krev a krevní bílkoviny) × chronická glomerulonefritida (obdobné příznaky, dlouhotrvající, může vést až k selhání ledvin)