Obojživelníci (Amphibia)

Obecná charakteristika:

  • vývojově nejnižší suchozemští čtvernožci

  • přechodné postavení mezi vodními ploutvovci a suchozemskými čtvernožci

  • objevují se na konci prvohor

  • způsobem rozmnožování vázáni na vodu

  • životní prostředí: vlhké podzemní nebo zemní biotopy

  • larvy dýchají žábrami, dospělci plícemi

  • oddělený tělní a plicní oběh

Tři tělní typy:

  • ještěrkovitý

  • červovitý

  • zkrácený

Kůže:

  • nahá (žádné šupiny), na povrchu rohovatí a odlupuje se

  • četné slizové a jedové žlázy

  • ve spodní vrstvě pigmentové buňky (barvoměna)

  • kůží přijímají i vodu, nepijí

  • kůže se podílí také na dýchání (kožní dýchání)

  • starou kůži svlékají (obvykle vcelku) a požírají

Svalstvo:

  • přechod na souš způsobuje větší diferenciaci tělního svalstva

  • u žab mohutně vyvinuty svaly zadních noh

Kostra:

  • zkostnatělá, málo chrupavek, obratle silně zatlačují chordu

  • redukce počtu kostí lebky

  • 1 krční obratel, lebka připojena 2 kloubními hrboly (bikondylní lebka)

  • spodina mozkovny = primární patro

  • vytvořena buď žebra (pouze u ocasatých), nebo hrudní kost (pouze u žab), nikdy uzavřený hrudní koš

  • lopatkové pásmo spojeno s hrudní kostí

  • pánevní pásmo spojeno s páteří

  • končetiny pětiprsté (zadní), čtyřprsté (přední), u červorů celé končetiny chybí

  • urostyl (u žab) = srůst obratlů v bederní části páteře v jedinou tyčinkovitou kost

Nervová soustava:

  • hlavně střední mozek

  • rozvoj hemisfér koncového mozku, mozeček malý

  • 10 párů mozkových nervů

Smysly:

  • chemoreceptory a hmat dobře vyvinuty

  • čich - v nosní dutině, poprvé vyvinut Jacobsonův orgán

  • chuť - chuťové receptory v ústech, hltanu, na jazyku

  • proudový orgán - u larev (žijí ve vodě)

  • sluch - bubínek na povrchu hlavy, střední (1 sluchová kůstka columella) + vnitřní ucho, Eustachova trubice

  • zrak - tyčinky i čípky; oko chráněno 3 víčky (horní, dolník, mžurka); parietální oko (temenní oko, vychlípenina mozku, světlo × tma); akomodace přitahováním čočky k rohovce; registrují pohyb; slzný kanálek

Trávicí soustava:

  • dutina ústní spojena s choanami (vnitřní nozdry)

  • v ústní dutině se nachází vchody do Eustachovy trubice, hrtanová štěrbina, slinné žlázy, jazyk (pohyblivý, lepkavý, vymrštitelný)

  • ozubené čelisti, zuby někdy i na kostech patra; zuby rozděleny na bazální násadec a korunku

  • hlenotvorné žlázy

  • polykání napomáhá pohyb zatahování očních bulev

  • hltan, jícen, žaludek, střevo

  • játra, slinivka, žlučník

  • trávicí trubice ústí do kloaky

  • dospělci vždy masožraví

Dýchací soustava:

  • larvy žábry, dospělci plíce

  • žábry zprvu vnější, později vnitřní

  • plíce vakovité, vychlípeniny břišní části trávicí trubice; u některých zástupců dochází k řasení (zvětšní povrchu)

  • velký podíl kožního dýchání, při přezimování zajišťuje veškerou potřebu kyslíku

  • v dýchacích cestách žab je hlasový orgán (hlasivkové vazy v hrtanové štěrbině)

  • u samců vychlípitelné rezonanční měchýřky

  • dýchací pohyby změnami objemu dutiny ústní (pohyb spodiny úst nahoru a dolů)

Cévní soustava:

  • třídílné srdce (2 předsíně + 1 komora → mísí se +O a -O krev), žilný splav, srdeční násadec

  • tělní a plicní krevní oběh

  • stále vyvinut vrátnicový oběh ledvinný

  • larvální stadium má podobný oběh jako ryby

  • velmi vyvinut lymfatický systém

Vylučovací soustava:

  • u larev a červorů holonefros; u ocasatých a žab v larválním stadium pronefros, v dospělosti opistonefros

  • (prvo)ledviny vylučují hypotonickou moč s močovinou (larvy amoniak)

  • vývod velkého močového měchýře do kloaky

Rozmnožování:

  • pouze gonochoristé

  • v oblasti ledvin a pohlavních žlaz jsou tuková tělíska (zásoba energie na dobu rozmnožování)

  • oplození vnější nebo vnitřní (mloci - spermatofor)

  • amplexus (u žab) = pevné uchopení samice samcem při rozmnožování

  • vajíčka v rosolovitém obalu kladena do vody

  • beznohé larvy = pulci

  • metamorfóza ovlivněna hormonem štítné žlázy

  • neotenie (též pedomorfóza): pohlavní dospívání ve stadium larvy, vyskytuje se u některých ocasatých obojživelníků (axolotli)

Ekologie:

  • limitující faktory - teplo, vlhko

  • nejvíce druhů v tropech, nevyskytují se v polárních oblastech; nikdy neosídlili moře

  • dospělci masožraví, larvy (většinou) býložravé

  • zvukové signály při rozmnožování, rezonanční měchýřky

  • vývoj vajíček dny až týdny, larev měsíce

  • častá péče o potomstvo

  • nízký metabolismus (proto pomalý pohyb), odolnost vůči nedostatku potravy

  • výrazný roční životní cyklus

  • nepříznivé období přečkávají ve stavu strnulosti

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ

PODTŘÍDA: BEZNOZÍ (Apoda)

  • podobní velkým kroužkovcům

  • výrazně protáhlý tvar těla; tělo končí hned za kloakou, nebo jen velmi krátký ocas

  • kůže zvrásněna do kruhových záhybů

  • u některých druhů v kůži skryté kostěné šupinky (starobylý znak po krytolebcích) - napojené na svaly, pomáhají při pohybu v půdě

  • končetiny chybějí; redukovaný zrak (ale vyvinutý čich); chybí střední ucho s bubínkem a Eustachova trubice

  • vyvinutá pouze pravá plíce

  • oplození vnitřní, samci mají pářící orgán vychlípitelný z kloaky

  • prostředí: půda, voda

  • velikost: 20 cm až 1 m

Jediný řád: Červoři (Gymnophiona)

  • ČERVOR VODNÍ

  • CECÍLIE KROUŽKOVANÁ

  • ČERVOROVEC SPLÝVAVÝ

PODTŘÍDA: OCASATÍ (Caudata)

  • protáhlé tělo, dlouhý ze stran zploštělý ocas, 4 stejně vyvinuté končetiny

  • mají žebra

  • redukovaný sluch (chybí bubínek a střední ucho)

  • u některých v době páření sexuální dimorfismus (čolci); vnitřní oplození (spermatofory)

  • poměrně velká schopnost regenerace

  • larvy podobné dospělcům

  • častá neotenie (pedomorfóza)

Jediný řád: Mloci (Urodela)

   • MLOK SKVRNITÝ (černé tělo se žlutými skvrnami)

   • ČOLEK VELKÝ (rozmnožování ve vodě, samci mají hřebeny, jsou barevnější, v létě žijí na souši)

   • AXOLOTL (využíván pro laboratorní účely, neotenie)

   • MACARÁT JESKYNNÍ (podzemní vody, žábra trvale, slepý, bez pigmentu)

   • VELEMLOK OBROVSKÝ/JAPONSKÝ (japonské horské potoky, až 150 cm - největší obojživelník)

   • SURÝN ÚHOŘOVITÝ (trvale vodní, hadovité tělo, pouze krátké přední nohy, vnější žábry i v dospělosti)

   • ÚHOŘÍK DVOUPRSTÝ (neotenie, ale dospělci dýchají plícemi, protáhlé tělo, velmi krátké nohy)

PODTŘÍDA: BEZOCASÍ (Ecaudata)

  • nejvyspělejší; tělo zkrácené a zploštělé; bez krku a ocasu

  • skákavý pohyb - zadní končetiny mohutné a prodloužené

  • urostyl (= srůst obratlů v bederní části páteře); žebra zakrnělá

  • velké, vypouklé oči; výrazná ústa

  • zuby jen na horní čelisti

  • kost předloketní = radioulna (srůst kosti loketní a vřetenní v přední končetině)

  • kost bércová = tibiofibula (srůst kosti holenní a lýtkové v zadní končetině)

  • žábry pouze u larev

  • vnější oplození, amplexus (= pevné uchopení samice samcem)

  • pod kůží velké lymfatické prostory

  • neotenie se u žab nevyskytuje

  • všechny žáby v ČR jsou chráněné!

Jediný řád: Žáby (Anura)

   • OCASATKA AMERICKÁ (nejprimitivnější, 2 zachovaná žebra, zachován malý ocas; čeleď ocasatkovití - jediný žijící druh)

   • SKOKAN ŠTÍHLÝ, S. ZELENÝ, S. SKŘEHOTAVÝ (silné, dlouhé zadní nohy; čeleď skokanovití)

   • SKOKAN VOLSKÝ (20 cm, "žabí stehýnka"; čeleď skokanovití)

   • ROPUCHA OBECNÁ, R. KRÁTKONOHÁ (neskáče, ale chodí; čeleď ropuchovití)

   • ROPUCHA OBROVSKÁ (AGA) (25 cm, 2,5 kg, živí se drobnými obratlovci; čeleď ropuchovití)

   • KUŇKA ŽLUTOBŘICHÁ, K. OHNIVÁ (žlutě/oranžově zbarvené břicho; čeleď kuňkovití)

   • ROPUŠKA STAROSTLIVÁ (péče o potomstvo; čeleď kuňkovití)

   • BLATNICE SKVRNITÁ (svislé zornice, aktivní v noci; čeleď blatnicovití)

   • ROSNIČKA ZELENÁ (přísavky, na stromech, barvoměna; čeleď rosničkovití)

   • LISTOVNICE (v dospělosti žijí trvale na stromech, jedovaté; čeleď rosničkovití)

   • PAROSNIČKA (v nebezpečí se nafoukne)

   • BEZBLANKA PROMĚNLIVÁ (chybí blány mezi prsty, samice klade vajíčka do tlejícího listí; čeleď hvízdalkovití)

   • PRALESNIČKY (silně jedovaté, nápadně zbarvené; čeleď pralesničkovití)

   • LÉTAVKA ŠÍRONOHÁ (podobná pralesničkám, přilnavé terčíky na prstech, klouzavý let; čeleď létavkovití)

   • "BEZJAZYČNÉ ŽÁBY" (chybí jazyk, celý život ve vodě, postranní čára i v dospělosti): PIPA AMERICKÁ, DRÁPATKA VODNÍ