Paryby (Chondrichthyes)

  • vývoj od svrchního siluru

  • vymřelé třídy: PANCÍŘNATCI a ŠTÍTNATCI

  • morfologické tělní typy: žralok (rybovitý tvar) × rejnok (dorzoventrálně zploštělý)

  • plakoidní šupiny (sklovina + zubovina) jsou kostního původu (na dotek drsné)

  • vnitřní kostra chrupavčitá, chorda zachovalá a prostoupená těly obratlů, lebka beze švů

  • čelisti vznikly přeměnou prvního žaberního oblouku

  • zuby jsou ve více řadách, funkční je ale pouze řada první (polyfiodontní chrup)

  • hlava vybíhá v rypec (rostrum), pod ním štěrbinovitá ústa

  • většinou 5 (7) párů žaberních štěrbin, zachováno spiraculum (žaberní štěrbina mezi prvním a druhým žaberním obloukem)

  • párové ploutve: prsní (výšková kormidla), břišní (u samců přeměněná část slouží jako pářící orgány = pterygopody); někdy srostlé v boční ploutevní lemy

  • nepárové ploutve: hřbetní, ocasní (heterocerkní typ = do mohutnější horní větve proniká páteř), řitní

  • ploutve jsou vyztuženy rohovitými paprsky

  • mozek protáhlý, vyvinuté čichové laloky předního mozku, mozeček, silný nultý hlavový nerv (nervus terminalis)

  • smysly: zrak (dalekozrací, 12–14 dioptrií); proudový orgán (volně v kůži a na hlavě); elektrický orgán (zaznamenává pohyb kořisti - Lorenziniho ampule); čich (pár čichových váčků); vnitřní ucho (rovnovážné ústrojí)

  • SS: mohutný boční sval tvořen myomerami rozdělen na dorzální a ventrální část přepážkou septum horizontale

  • TS: svalnatý hltan (pumpování vody), velký žaludek (silné trávicí šťávy), velká játra (hydrostatický orgán, 10 % hmotnosti), střevo se spirální řasou, kloaka (společné vyústění TS, VS a RS)

  • paryby nemají plynový měchýř (ten je charakteristický pro ryby)

  • stálý pohyb zajišťuje stálý tok vody nutný k dýchání

  • nadbytečné soli jsou vylučovány rektální žlázou

  • CS: srdce má 4 oddíly (žilní splav, předsíň, komora, srdeční násadec); vrátnicový oběh ledvinný; v krvi je vysoký obsah močoviny (až 0,8 %), vyrovnává se tak osmotický tlak mořské vody

  • VS: prvoledviny (opistonefros) - vyúsťují do kloaky

  • ®: vnitřní oplození; vejcorodí × vejcoživorodí (zárodky vyživovány žloutkem a sekrety stěn vaječníku) × živorodí (zárodky vyživovány krevním oběhem matky); nitroděložní kanibalismus; zárodečný vývoj může trvat i více než rok; vývoj přímý


Paryby dělíme na CHIMÉRY a PŘÍČNOÚSTÉ (žraloci a rejnoci)

 • CHIMÉRA HLAVATÁ (protáhlé tělo, velká ocasní ploutev, 2 hřbetní ploutve, 4 žaberní štěrbiny, zuby nejsou doplňovány - monofyodontní chrup, plakoidní šupiny netvoří souvislý kryt těla, chorda není zaškrcována těly obratlů)

 • ŽRALOK VELRYBÍ (18 metrů, planktonofágní - živí se planktonem)

 • ŽRALOK VELKÝ (planktonofágní)

 • ŽRALOK LIDOŽRAVÝ (zaútočí i na člověka)

 • MÁČKA SKVRNITÁ (žralok dlouhý asi 100 cm, při březích evropských moří)

 • KLADIVOUNI (žraloci s typicky rozšířenou hlavou do podoby ┬, oči jsou na koncích, dravci)

 • TRNUCHA OBECNÁ (rejnok, u kořenu ocasu má trn, který používá k obraně)

 • PAREJNOK ELEKTRICKÝ (svalovou činností vytváří statickou elektřinu - až 300 voltů - na omráčení kořisti či na obranu)