Růst a vývoj rostlin

RŮST ROSTLIN = kvantitativní změna

  • nevratný proces, lze rozlišit tři fáze růstu:

1. zárodečná fáze (= embryonální)

   • malé tenkostěnné buňky, které se stále dělí, hodně cytoplazmy, velké jádro

   • hlavně v meristémech (vzrostné vrcholy)

2. prodlužovací fáze (= elongační)

    • buňky se nedělí, pouze se zvětšují, vakuoly se spojují a plní se buněčnou šťávou

    • velké požadavky na příjem vody

    • kratší než zárodečná fáze

3. rozlišovací fáze (= diferenciační)

    • dochází k diferenciaci pletiv

    • probíhá současně se zárodečnou a prodlužovací fází


 • vnější faktory růstu

   • světlo: nedostatek etiolizace (= žloutnutí rostlin)

   • teplo: minimum × optimum × maximum

   • kyslík: dýchání

   • voda: elongační fáze

   • živiny: optimální množství

   • znečištění prostředí a UV paprsky růst zpomalují


 • vnitřní faktory růstu = fytohormony

  • syntetizovány rostlinou; vedení cévními svazky

  • stimulátory (povzbuzení činnosti)

   • auxiny: v dělivých pletivech

      • růst postranních a adventivních kořenů

      • dávají se do stimulátor

   • cytokininy - asi 20 druhů

      • kořeny + xylém

      • urychlení dělení buněk

      • regenerace; tvarování plodů; zpomaluje stárnutí

      • zvyšování výnosů z obilí, produkce biomasy

      • zvládání stresových situací (okus, extrémní teploty, ...)

   • gibereliny - asi 100 druhů

      • všechny rostlinné orgány

      • zvyšují dělení buněk

      • stimulují prodlužování prýtu; větší velikost plodů (réva)

      • vedení floémem

      • klíčení semen, zpomalují stárnutí

  • inhibitory (utlumení činnosti)

    • kyselina abscisová

      • tvoří se ve spících pupenech, semenech, hlízách

      • navozuje období klidu (= dormance)

      • opad listů; tvorba zásobních bílkovin v semenech

      • tlumí prodlužovací růst, urychluje stárnutí, brzdí metabolismus

      • stresové situace

    • ethylen

      • plynný hormon, který vzniká rozkladem chemických látek

      • ven se dostává průduchy (může tak ovlivnit jiné rostliny)

      • omezuje růst kořenů, prodlužování

      • urychluje dozrávání plodů (vpouští se do skladů s nedozrálým ovocem)


 • periodicita růstu

  • pravidelné opakování

  • denní: den (pomalejší růst) × noc (vyšší produkce auxinů > rychlejší růst)

  • roční: změny vnějšího prostředí (teplota, ...) – období klidu × období vegetace


 • růstová korelace

  • korelace = vzájemná souvislost/závislost

  • závislost růstu a vývoje jednotlivých částí

  • snaha o udržení celistvosti (např. řízek pouští kořeny)

  • nutné současné zastřihávání podzemních a nadzemních částí

  • apikální dominance

    • „vrcholová nadvláda“

    • nadvláda vrcholového pupenu, který brání růstu postraních (spících) pupenů

    • musí se vzít v úvahu např. při prořezávání stromů


 • regenerace (obnova)

  • fyziologická = přirozená obnova (obnova listů, sítkovic, ...)

  • patologická = uplatňuje se při poškození rostliny (vznik závalu při uříznutí větve, ...)

  • kalus - zacelené uříznuté části nediferencovanými buňkami

VÝVOJ ROSTLIN = kvalitativní změna

 • vývoj od zygoty (♂ + ♀ gamety) až do smrti (= ontogeneze)

 • kvalitativní změny (geneticky, životní podmínky)


 • čtyři fáze vývoje rostliny

   • 1. embryonální fáze (od zygoty k dozrání semene)

   • 2. vegetativní fáze (od klíčení semene; vznik vegetativních orgánů; pouze vegetativní rozmnožování)

   • 3. dospělost (vznik reprodukčních orgánů; vegetativní i pohlavní rozmnožování)

   • 4. stárnutí (převaha katabolických procesů); rostlina se nemnoží; končí odumřením rostliny)


 • vegetativní klid (= dormance)

   • snížení fyziologických funkcí

   • důsledek aktivity fytohormonů

   • dva typy:

     • a) vynucená: změna vnějších podmínek; lze ji přerušit (př. „barborka“ vykvete i v zimě)

     • b) z vnitřních příčin: hormonální snížení fyziologických fcí; nelze přerušit (př. některé kaktusy občas v létě)


 • klíčení semen

   • přechod z období klidu do období růstu)

   • nasávání vody (bobtnání)

   • faktory: vlhko, teplo, kyslík


 • životní cyklus

   • efeméry: vývoj trvá několik týdnů (ČR - osívka jarní; pouštní rostliny)

   • ozimy: naseje se na podzim, vyklíčí, přezimuje, kvete, sklizeň (obilí)

   • jednoleté: ontogeneze trvá jeden rok, přezimuje semeno (kopr, netýkavka)

   • dvouleté: 1. rok > listy, 2. rok > dospělost (mrkev, celer, česnek)

   • vytrvalé: monokarpické (kvetou jednou za život) × polykarpické (vykvétají a plodí vícekrát)


 • vernalizace (= jarovizace)

   • snížení teploty za účelem kvetení (kaktusy)

   • fotoperioda (= doba osvětlení)


 • fotoperiodismus = nároky rostlin na osvětlení

   • dlouhodenní: delší fotoperioda (konec jara, léto)

   • krátkodenní: kratší fotoperioda (podzim)

   • neutrální: nezáleží