Rozmnožování rostlin

VEGETATIVNÍ

  • nový jedinec vzniká z tkáně nebo orgánu mateřské rostliny

  • některé rostliny vytváří zvláštní nepohlavní rozmnožovací orgány (šlahouny, hlízy, cibule, oddenky...)

  • genetická informace mateřského a dceřiného organismu je stejná (vznikají klony)


NEPOHLAVNÍ

  • rostlina vzniká z jedné specializované buňky

  • řasy, mechorosty, kapraďorosty

  • výtrusy (= spory) – haploidní počet chromozómů, vznikají miózou

    • zoospory = výtrusy s bičíky, pohyblivé

    • izospory = stejné výtrusy

    • anizospory = nestejné výtrusy – rozlišené samičí makrospory a samčí mikrospory

  • noví jedinci jsou klony mateřského organismu


POHLAVNÍ

  • kombinace genetické informace → variabilita potomstva (podmínka biologické evoluce)

  • samičí gameta (n) + samčí gameta (n) zygota (2n)

    • izogamie = gamety stejné, liší se fyziologicky

    • anizogamie = gamety nestejně velké (samičí větší než samčí)

    • oogamie = oplodnění nepohyblivého vajíčka (samičí oosféra) pohyblivou samčí spermií