Systém a evoluce rostlin

 • systematická botanika

   • systematika, taxonomie

   • zabývá se problematikou třídění rostlin


 • taxon = skupina organismů, které spojuje určitý stupeň vzájemné příbuznosti


 • botanický systém

   • 1. umělý (1753 - Carl Linné - Species plantarum)

   • 2. přirozený (analýza většího počtu znaků)

   • 3. Charles Darwin => moderní fylogenetické systémy


 • botanické názvosloví

   • nomenklatura

   • rodové + druhové jméno rostliny (případně zkratka autora)

  • princip priority = pouze jedno jediné platné jméno (nejstarší v souladu s pravidly)


 • hlavní taxonomické kategorie

   • říše (regnum)

   • podříše (subregnum)

   • oddělení (divisio)

   • třída (classis)

   • řád (ordo)

   • čeleď (familia)

   • rod (genus) - v textu píšeme kurzívou

   • druh (species) - v textu píšeme kurzívou


Zjednodušený systém říše ROSTLINY (Plantae) - Rosypal, 2003

 • podříše: Biliphyta

   • oddělení: Glaucophyta

   • oddělení: Ruduchy (Rhodophyta)

 • podříše: zelené rostliny (Viridiplantae)

  • vývojová linie: zelené řasy (Chlorophytae)

     • oddělení: zelené řasy

      • třídy: zelenivky, kadeřnatkovité, žabovlasovité...

  • vývojová linie: Streptophytae

   • vývojová větev: parožnatky (Charophytae)

     • oddělení: parožnatky (Charophyta)

      • třídy: spájivky, parožnatky...

   • vývojová větev: mechorosty (Bryophytae)

     • oddělení: hlevíky (Anthocerotophyta), játrovky (Marchantiophyta), mechy (Bryophyta)

   • vývojová větev: vyšší rostliny (Cormophytae)

     • psilofytní rostliny

      • oddělení: Protracheophyta, Rhyniophyta, Zosterophyllophyta, Trimerophytophyta

    • pteridofytní rostliny (kapraďorosty)

      • oddělení: plavuňovité (Lycopodiophyta), přesličkovité (Equisetophyta), kapradinovité (Polypodiophyta), prvosemenné (Progymnospermophyta)

    • nahosemenné (gymnospermické) rostliny

      • oddělení: kapraďosemenné (Lyginodendrophyta), cykasy (Cycadophyta), jinany (Ginkgophyta), jehličnany (Pinophyta)

    • krytosemenné (angiospermické) rostliny

      • oddělení: Magnoliophyta

       • třídy: Magnoliopsida, Rosopsida, Liliopsida