Kapraďorosty

RYNIOFYTY

  • fosilní (prvohory - silur)

  • asi základ vyšších rostlin

  • výrazně diferencovaná a velmi nesourodá skupina

  • výskyt na rozhraní vody a souše

  • dřevostředný cévní svazek

  • rhizomoid + telomy (sterilní - asimilace, fertilní - sporangia) - nemají praé kořeny a listy

  • pokožka s průduchy

  • izomorfická metageneze (= stejnotvará rodozměna)

PLAVUNĚ = Lycopodiophyta

  • samostatná vývojová větev

   • hlavní rozvoj v karbonu (prvohory)

  • stonek

   • plný, nečlánkovaný

   • cévy (tracheje) + cévice (tracheidy)

  • mikrofylní větev (malé nečleněné čárkovité listy)

  • převaha sporofytu nad gametofytem

  • pokožka s průduchy, bez kutikuly

  • drobné přilehlé lístky s jednou žilkou = trofofyly

  • klas výtrusných lístků = sporofyly

  • jednodomý prokel (= prothalium; pelatky i zárodečníky) - podzemní, saprofyt

  • v ČR jsou všechny plavuně chráněny zákonem

  • systém - 2 skupiny

   • plavuňovité (Lycopodiopsida)

   • vranečkovité (Selaginellopsida)


 • zástupci

   • plavuň vidlačka

   • plavuň pučivá

   • vraneček

PŘESLIČKY = Equisetophyta

  • největší rozvoj v karbonu a permu

  • plazivý oddenek, dutý článkovaný stonek - podélně rýhovaný

  • šupinaté listy (sfenofyly) přisedají ke stonku - většinou srostlé do pochev, ztrácí asimilační funkci

  • vytrvalé

  • inkrustace oxidem křemičitým > křehkost, lámavost

  • pohlavně rozlišené spory se 4 hapterami

  • dvoudomý lupenitý prokel - gametofyt

   • samostatný

   • zelený

   • krátkověký

  • výtrusnicový klas (= strobilus) ze štítkovitých sporofylů

  • mnohobičíkaté spermatozoidy

  • otevřená, vlhká stanoviště

  • sezónní dimorfismus - 2 typy výhonů - jarní a letní lodyha


 • zástupci

   • recentní pouze 1 rod > přeslička (Equisetum) - 30 druhů

   • přeslička rolní: jarní (rozmnožování) + letní lodyha (asimilace)

   • přeslička lesní: letní lodyha vyrůstá přímo na jarní

   • přeslička největší

   • přeslička bahenní

   • přeslička poříční

   • přeslička zimní

   • přeslička různobarvá

  • fosilní přesličky - Calamitaceae

   • poléhavé oddenky

   • až 20 m vysoké stonky

   • významná součást černého uhlí


KAPRADINY = Polypodiophyta

  • megafylní větev (velké dělené listy)

  • nečlánkované stonky, často ve formě oddenku

  • listy zpeřené, v mládí spirálovitě stočené

  • většinou trofosporofyly (asimilace + výtrusy)

  • na spodku listu výtrusnice kryté ostěrou

  • výtrusnice mívají prstence (pásy ztloustlých buněk)

   • výtrus > oboupohlavný srdčitý prokel

  • druhově bohatá a diverzifikovaná skupina

  • stinná stanoviště


 • zástupci

   • kapraď samec

   • hasivka orličí

   • papratka samičí

   • žebrovice různolistá: trofofyly + sporofyly (rozlišené)

   • osladič obecný

   • sleziník routička


 • zajímavosti

   • vodní kapradiny

    • nepukalka - nesmáčivý povrch listů

    • míčovka

    • marsilka

   • stromové kapradiny

    • tropy a subtropy

    • výška až 28 m

Životní cyklus kapradin

Výtrusnice na spodní straně listů