Mechorosty

 • součást zelených rostlin = "Viridiplantae"

  • obsah fotosyntetických barviv - chlorofyl a + b, α a β karoteny

  • stavba chloroplastu

  • škrob jako zásobní látka

 • součást "vyšších" rostlin = Embryophyta

  • tvorba embrya

  • mnohobuněčná gamentangia s vícevrstevnými sterilními obaly

  • tvorba kutikuly, tlustostěnných spor

  • proslužování sporofytu

Charakteristické znaky mechorostů

  • charakteristický životní cyklus (rodozměna)

   • převaha gametofytu

   • krátkověkost sporofytu

    • sporofyt je především výživou závislý na gametofytu

  • absence ligninu

   • chybí dokonalá vodivá pletiva

  • rozmnožování: rodozměna, vegetativní

JÁTROVKY = Marchantiophyta

  • lupenitá stélka

  • rozmnožování: pohlavně, vegetativně („mističky“)

  • sporofyt (= noha, štět, výtrusnice) dozrává uvnitř gametofytu


Marchantiopsida

 • komplexní stavba stélky - rozlišena na fotosyntetickou a zásobní část

 • tendence k redukci sporofytu

 • krátký až zcela redukovaný štět

 • schopné adaptovat se i na sušší prostředí

 • zástupci

  • porostnice mnohotvárná - dvoudomá

  • trhutka


Jungermanniopsida

 • jednoduchá stavba stélky

 • vlhkomilné rostliny

 • někdy jednouchá vodivá pletiva - hydroidy

 • zástupci

  • pobřežnice

  • kroknice

HLEVÍKY = Anthocertophyta

  • samostaná evoluční linie - nejasné vztahy k ostatním mechorostů i ostatním "vyšším" rostlinám

  • stélka

   • lupenitá

   • růžicovitá nebo pentlicovitá

   • tvořena tenkostěnnými buňkami, které obvykle obsahují pouze jeden chloroplast

  • růst sporofytu obykle neukončený

 • zástupci

   • hlevík

   • hlevíček

MECHY = Bryophyta

  • asi 10 tisíc druhů - největší skupina mechorostů

  • nejstarší fosílie z permu

  • charakteristické znaky mechů

   • prvoklíček dobře vyvinut, větvený

   • mnohobuněčné rhizoidy

   • vlastní rostlina je listnatá

    • buňky listů rovnoměrně ztlustlé

   • štět kryt čepičkou, není efemerní

   • spory dozrávají najednou, ale vypadávají postupně

  • systém

   • 4 rozlišných skupin

   • rašeliníky

   • štěrbovky

   • ploníky

   • pravé mechy - nejvíce zástupců, nejdiverzifikovanější


 • zástupci

   • rašeliník: dva typy buněk - hyalocyty (drží vodu) + chlorocyty (fotosyntéza); chybí rhizoidy (postupné odumírání > vznik rašeliny) a střední žebro

   • zkrutek vláhojevný: štěty reagují na vlhko

   • zpeřenka tamaryšková

   • ploník ztenčený

   • trávník Schreberův

   • dvouhrotec chvostnatý: fyloidy jedním směrem

   • měřík - více druhů, vhodné pro mikroskopické pozorování rostlinných buněk

   • bělomech sivý: tvoří v lesích stříbrné bochníky

   • pramenička obecná: obývá vodní prostředí

Životní cyklus mechů