Nahosemenné rostliny

CHARAKTERISTIKA

  • vznik na přelomu devonu a spodního karbonu

  • převážně dřeviny

  • xylém - pouze cévice

  • floém - sítkovice bez průvodních buněk

  • listy

   • jednoduché

   • jehlicovité až šupinovité

   • uspořádány převážně ve šroubovici (ale i vstřícně nebo v přeslenech)

  • reprodukční orgány

   • samčí

    • jednoduché šištice - mikrosporofyly - samčí výtrusné listy

    • pylová zrna - často se vzdušnými vaky (transport vzduchem)

   • samičí

    • složené šištice - makrosporofyly - samičí výtrusné listy

    • vajíčka nejsou uložena v semeníku - jsou "nahá" - leží volně na samičích plodolistech (= semenné šupiny) --> dozrávají v semena

    • nevytváří květní obaly - pyl se dostává na "nahá" vajíčka - opylení větrem (= anemogamie)

    • podpůrné šupiny

  • opylení a oplození

   • opylení - často přes polinační kapku

   • oplození

    • pylovou láčkou a nepohyblivými spermatidami

    • obvykle oplodňuje pouze 1 spermatida (druhá zaniká)

    • může trvat velmi dlouho

  • 2 vývojové linie

   • cykasy

   • jehličnanySYSTÉM

 • evoluční tendence

   • listy ve šroubovici --> listy na brachyblastech

   • přítomnost a charakter pryskyřičných a siličných kanálků

   • srůst semenné a podpůrné šupiny

   • změna počtu a postavení vajíček

   • změna počtu prašných pouzder

 • systém

   • nahosemenné rostliny = "Gymnospermae"

    • cykasy = Cycadophyta

    • jehličnany = Coniferophytina

    • Cordaitophyta

     • jinany = Gynkophyta

    • Pinophyta

      • borovicovité = Pinaceae

      • blahočetovité = Araucariaceae

      • tisovité = Taxaceae

      • cypřišovité = Cupressaceae


Cykasy = Cycadophyta

  • recentní

  • největší rozkvět v druhohorách

  • dřeviny s nevětveným kmenem

  • dvoudomé

  • zpeřené listy na vrcholu kmene

  • oddělená květenství - šištice

  • samičí - plodolisty, samčí - tyčinky

  • plod = semenná peckovice

  • výskyt - tropy, subtropy


Jinany = Gynkophyta

  • jediný zástupce - jinan dvoulaločný (Gingo biloba)

   • dvoudomý strom

   • výška až 30 m

   • mikrosporofyly (samčí tyčinky) vyrůstají z brachybalstů

   • megasporofyly (samičí plodolisty) nesou dvě vajíčka

    • jedno z nich se po oplození vyvíjí v kulaté semeno podobné peckovici

   • na zimu shazuje listy


Borovicovité = Pinaceae

  • většinou stromy

  • nápadné brachyblasty

  • jehlice

   • srostlé po 2, 3 a 5

   • s jednou žilkou

  • nejstarší fosilie z jury

 • zástupci

   • smrk ztepilý (Picea abies)

    • naše původní dřevina

    • jednodomý

    • monoklutury vs. škůdci

    • mělký kořenový systém

    • šiška převislá

   • smrk pichlavý (Picea pungens)

    • introdukovaný (původně z USA)

    • silná vrstva kutikuly na povrchu buněk

   • smrk srbský (Picea omorika)

    • původně z Balkánu

    • velmi odolný vůči znečištění

   • jedle bělokorá (Abies alba)

    • původní dřevina

    • na spodní straně jehlice voskové pruhy

    • citlivá na kvalitu prostředí

    • šiška vzpřímená, rozpadavá

   • douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)

    • introdukovaná

    • absence brachybalstů a vzdušných vaků

   • modřín opadavý (Larix decidua)

    • původní

    • odolná vůči znečištění

    • nápadné brachyblasty

   • borovice lesní (Pinus sylvestris)

    • původní

    • hluboký kůlovitý kořen - polomy

    • jehlice vyrůstají ve svazečcích po dvou

    • snese extrémní životní podmínky

   • borovice kosodřevina (Pinus mugo)

    • ehlice vyrůstají ve svazečcích po dvou

    • ve vyšších nadmořských výškách (nad 1000 m.n.m.)

    • odolná vůči znečištění

   • borovice černá (Pinus nigra)

    • dlouhé jehlice

    • vyžaduje zásadité pH

    • nenáročná

   • borovice vejmutovka (Pinus strobus)

    • jemné jehlice

    • citlivá na kvalitu prostředí

    • delší zakřivené šištice

   • borovice pinie (Pinus pinea)

    • ve Středomoří

    • jedlá semena = piniové oříšky

   • jedlovec kanadský (Tsuga canadiensis)

   • cedr atlaský (Cedrus atlatnica)

    • jižní polokoule

    • vždyzelený


Blahočetovité = Araucariaceae

  • listy ve šroubovici

  • výhradně na jižní polokouli

  • mohutné vždyzelené stromy

  • zástupci

    • blahočet (Araucaria)

     • jižní Amerika - horské svahy

     • jedlá semena podobná piniovým oříškům

    • Wollemia nobilis


Cypřišovité = Cupressaceae

  • jednodomé i dvoudomé rostliny

  • šupinovité nebo jehlicovité listy

  • obsahují toxiny

 • zástupci

   • sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteus)

    • výška až 100 m

    • stáří až 4000 let

    • štítky šišek mají tvar kosočtvrece

   • tisovec dvouřadý (Taxosium distichum)

    • opadavý

    • vytváří dýchací kořeny

   • metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides)

    • žijící fosílie

   • cypřiš obecný (Cupressus semipervens)

    • v ČR nepřežije zimu

    • kulovité šištice

   • zerav západní (Thuja occidantalis)

    • odolný

    • mírně jedovatý

    • listy šupinovité, vstřícně křižmostojné

   • jalovec obecný (Juniperus communis)

    • semenné bobule (nejedovaté)


Tisovité = Taxaceae

  • absence pryskyřičných kanálků

 • zástupci

   • tis červený (Taxus baccata)

    • alkaloid taxin

    • semeno v červeném míšku (rozšiřují ptáci)

    • dužnina není jedovatá

    • nevymrzá

    • rychle roste

    • dvoudomý