„Vyšší rostliny“

Základní charakteristiky

 • gametangia obalená alespoň jednou vrstvou buněk, které se na tvorbě gamet ani na procesu oplození neúčastní

 • jednotná stavba archegonií: břišní část, krček, kanálek, 1 oosféra (k redukci této stavby došlo u krytosemenných)

 • otevřená mitóza (jaderná membrána se rozpouští na začátku mitózy)

 • během cytokineze se tvoří fragmoplast

 • obsah chlorofylu a a b a karotenoidů

 • přizpůsobení se životu na souši (ve vodním prostředí jsou druhotně), v souvislosti s tím syntéza ligninu, suberinu, kutinu a sporopoleninu

 • po vzniku zygoty následuje vždy intenzivní dělení a diferenciace buněk, nikdy ne stadium zygosporického klidu, jako u pohlavně se množících nižších rostlin

 • rodozměna, tj. střídání gametofytu a sporofytu, přičemž převládá-li sporofyt, je tělo obvykle děleno na tyto orgány: kořen, stonek a listy

Přechod rostlin na souš

 • předchůdci suchozemských rostlin: semiakvatické zelené heterotrichální řasy, např. parožnatky rodu Coleochaete (Charophytae) – během cytokineze mají fragmoplast, v buněčných stěnách objeven lignin, ve stěně zygoty sporopolenin

 • fosilní záznam: jeden z nejstarších rod Cooksonia (420 mil. let), přechod rostlin na souš se odehrál v siluru

 • pravděpodobný výchozí stav: nízký vzrůst, jednoduchý primitivní vodivý systém, bez kořenů a listů, jednoduché reprodukční orgány

 • anatomicko-morfologické a fyziologické adaptace při kolonizace souše

  • ukotvení rostlin do substrátu + čerpání živin a vody (kořeny)

  • ochrana před vysycháním a sluneční radiací (epidermis s kutikulou)

  • regulovaná transpirace a řízení hospodaření s vodou (průduchy), v souvislosti s tím transpirační proud a termoregulace

  • vícevrstevné stěny výtrusnic bránící vysychání výtrusorodého pletiva, sporogeneze možná na souši, impregnace spor sporopoleninem

  • vznik speciálních vodivých pletiv + mechanického skeletu (lignin)