Vodní režim rostlin

  • rostlina obsahuje cca 70 % vody

  • vodu obsahují nejvíce plody a zásobní orgány (90 %), nejméně semena (5 %)

  • voda je třeba k růstu, fotosyntéze, udržení turgoru a tvaru

  • vodní deficit = nedostatek vody


 • přijímání vody

   • difúze = průnik látek z míst s vyšší koncentrací do míst s nižší koncentrací přes membránu

   • osmóza = probíhá přes polopropustnou membránu, projde jen voda; působí zde osmotický tlak


 • prostředí

   • izotonické: koncentrace vně = koncentrace uvnitř

   • hypotonické: koncentrace vně < koncentrace uvnitř

    • osmotické přijímání vody

    • extrém: popraskání buněčných stěn (např. třešně po dešti)

   • hypertonické: koncentrace vně > koncentrace uvnitř

    • buněčný obsah se smrskává > plazmolýza


 • vodní režim

   • příjem vody

   • vedení vody

   • výdej vody


příjem vody

    • kořen + orgány bez kutikuly (listy vodních rostlin)

    • apoplastická cesta = pasivní; voda jde mezibuněčnými prostory; 95 %; díky vzniklému podtlaku (při transpiraci)

    • symplastická cesta = aktivní; voda jde vnitřky buněk; je třeba energie; 5 %; užívá se, když rostlina netranspiruje


vedení vody

    • transpirační proud (xylém)

    • voda jde proti zemské přitažlivosti

     • kořenový vztlak – 60% vlhkost, bobtnání kořenových vlásků, vzniká vztlak

     • adheze – přilnavost molekul vody ke stěnám cév

     • koheze – soudržnost molekul vody, vzniká souvislý vodní sloupec

     • kapilarita – vzlínavost

     • transpirace – vznik podtlaku


výdej vody

     • transpirace

     • průduchová (99,98 %), kutikulární (0,02 %)

     • na tvorbu organických látek, stavbu těla atd. spotřebuje rostlina 1 % přijaté vody

     • na změnu turgoru působí osmoticky aktivní látky (sacharidy, ionty draslíku)