Úvod do bakteriologie

BAKTERIE JSOU PROKARYOTA

Charakteristiky platné pro všechna prokaryota, které je odlišují od eukaryot

  • organizace buněčného jádra: jediná do kruhu uzavřená molekula DNA neoddělená od cytoplasmy membránou; buňka haploidní, ne mitóza, ne meióza, jen nepohlavní množení

  • nepřítomnost buněčných organel: jediná membrána = cytoplazmatická na povrchu cytoplasmy, chybí membránové organely a kompartmentace vnitřního prostoru

  • vlastnosti ribosomů: prokaryotní ribosomy se od těch eukaryotních liší hlavně ve velikosti a hmotnosti

Další vlastnosti typické pro prokaryota, které však mohou ve výjimečných (ojedinělých) případech chybět

  • peptidoglykan: speciální heteropolymer polysacharidového typu tvořící buněčnou stěnu bakterií (× mykoplasmy), u eukaryot není znám

  • bičíky: jednodušší stavba zásadně odlišná od eukaryot

  • anaerobióza: přežívání v prostředí bez kyslíku není na rozdíl od eukaryot nijak neobvyklé

  • fixace vzdušného dusíku: nitrogenázová reakce není u eukaryot známa

  • poly-beta-hydroxymáselná kyselina: jako zásobní látka buněčného materiálu u eukaryot neznámá

  • pinocytóza, fagocytóza, exocytóza: u prokaryot neznámé

  • nepřítomnost sterolů v buněčné membráně: nachází se jen u mykoplasem a některých sinic

  • velikost: buňky bakterií řádově několik mikrometrů, eukaryotické buňky řádově desítky mikrometrů

HISTORIE MIKROBIOLOGIE

  • objev bakterií: obchodník s plátnem Anthony van Leeuwenhoek (1676)

  • Carl Linné zařadil všechny mikroorganismy do třídy Chaos (1767)

  • Louis Pasteur (*1822): popřel možnost samoplození mikroorganismů (experimenty s baňkami s „labutím hrdlem“), prokázal nezbytnost mikroorganismů při kvašení, prokázal možnost anaerobiózy

  • Robert Koch (*1843): kritéria pro odlišení patogena od průvodních bakterií – dodnes platné Kochovy postuláty (viz níže), pokroky v metodice: agarové plotny pro kultivaci bakterií + barvení bakterií, objev a popis původce tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis)

    • Kochovy postuláty

      • bakterie musí být přítomna v každém případu nemoci

      • bakterie musí být izolovatelná v čisté kultuře

      • naočkování této čisté kultury do pokusného zvířete u něj musí vyvolat onemocnění s charakteristickými symptomy

      • z nemocného zvířete musí být bakterie znovu izolovatelná)

  • Christian Gram: diferenciální barvení bakterií (1884) - bakterie na podložním skle fixujeme teplem (v plameni), poté barvíme krystal violetí a Gramovým jódovým roztokem, vzorek se barví intenzivně modrofialově, poté omýváme alkoholem (nebo acetonem) a dobarvujeme safraninem => výsledek: grampozitivní bakterie se zůstávají tmavě modrofialové, gramnegativní se barví růžovo-červeně (příčinou je odlišná stavba buněčné stěny)

  • Jacques Monod (1942): pěstování bakterií na půdách definovaného složení, zjišťování koncentrace bakteriální biomasy pomocí měření optické denzity, zajištění aerace celého kultivovaného objemu