Citování webu

Celý web

  • Macháček, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. RRR-MM-DD*]. Dostupné z: www.biomach.cz.

Konkrétní stránka

  • Název stránky. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. RRRR-MM-DD*]. Dostupné z: adresa.

  • Příklad: Vazba genů. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. RRRR-MM-DD*]. Dostupné z: www.biomach.cz/genetika/vazba-genua.

*RRRR-MM-DD = rok, měsíc a den, kdy byl zdroj citován