Hierarchie organismů

Organizace živé hmoty - od nejnižší (molekulární) po nejvyšší (organismální) úroveň:

  1. biomakromolekuly (bílkovina, DNA)

  2. nadmolekulární soustavy/struktury (ribozom)

  3. buněčné organely (mitochondrie, plastidy, jádro)

  4. buňky = základní jednotky živých soustav

  5. tkáně - živočichové (nervová tkáň), pletiva - rostliny (vodivé pletivo)

  6. orgány (mozek, list)

  7. orgánové soustavy (trávicí soustava)

  8. organismus (člověk, myš, pelargónie)

  9. obligátní společenstvo = jedinec prakticky není schopen přežít sám (mraveniště, termitiště)