Obecné vlastnosti organismů (živých soustav)

Dráždivost

Dědičnost

Rozmnožování

Metabolismus

Vývoj

Růst